Du er her:

Naturvernforbundet i Namdalen

Årsmøtereferat
2012

2011

2010

2009
 

Vi i lokallaget i Namdalen har mange saker vi er opptatt av, og legger mye innsats i. Nasjonalparkene i Lierne og Blåfjella-Skjækerfjella har engasjert oss de siste år. Vindkraftutbygging i Vikna, Nærøy og Flatanger er en stor sak for oss. Med stort engasjement og mye frivillig innsats, ivaretar vi vern av den namdalske naturen.

Leder:
Frode Staldvik - frode.staldvik@nord.no

Styremedlemmer:
Eivind Wilhelm Skorstad
Sofia Ekker
Ann Gregersen
Peder Furuseth

 


 

Artikkelen ble sist oppdatert: 04.01.2019

Nyheter