Du er her:

Naturvernforbundet i Namdalen

Vi i lokallaget i Namdalen har mange saker vi er opptatt av, og legger mye innsats i. Vindkraft, havbruk, småkraftverk, namsblanken er blant sakene vi jobber med. Med stort engasjement og frivillig innsats ivaretar vi vern av den namdalske naturen.

Leder:
Frode Staldvik - frode.staldvik@villakssenter.no

Styremedlemmer:
Eivind Wilhelm Skorstad
Sofia Ekker
Ann Gregersen
Peter Furuseth

 


 

Artikkelen ble sist oppdatert: 15.02.2021

Nyheter