Du er her:

Naturvernforbundet i Namdalen

Vi i lokallaget i Namdalen har mange saker vi er opptatt av, og legger mye innsats i. Vindkraft, havbruk, småkraftverk, namsblanken er blant sakene vi jobber med. Med stort engasjement og frivillig innsats ivaretar vi vern av den namdalske naturen.

Leder:
Frode Staldvik - frode.staldvik@villakssenter.no

Styremedlemmer:

Hanne Hanssen (kasserer)

Ann Gregersen (sekretær)

Sadeq Almurad (styremedlem)

Ingvild Torvin (styremedlem)

 

 


 

Artikkelen ble sist oppdatert: 09.03.2022

Nyheter

Vann m skodde, fjell

Giftutslippene i vakre Røyrvik må stoppes

30.01.2022 | Sist oppdatert: 31.01.2022

Røyrvik kommune jobber jobber med detaljregulering Joma Gruver, og saken er sendt ut på høring med høringfrist 23.2. 2022. Naturvernforbundet i Namdalen hadde et leserinnlegg i Namdalsavisa februar 2021 sammen med Naturvernforbundet i Trøndelag, Natur og ungdom Trøndelag, Tjåehkere/Østre Namdal Reinbeitedistrikt og Røyrvik jeger og fiskerlag