Du er her:

Årsmøte avholdt - nytt styremedlem!

Torsdag 26.februar gikk lokallagets årsmøte av stabelen i Prestegårdslåna på Melhus. Dag Røttereng fra Melhus innledet med et kort foredrag om sitt virke som naturfotograf og viste deretter sin timelapse-film «Øy – under vinger av stål og fjær».

Det kunstneriske innslaget gjorde inntrykk på forsamlinga og vi fikk tid til spørsmål og kommentarer som kunstneren selv besvarte engasjert. Ikke minst var det flere som så forbindelsen mellom Smøla vindpark (som ble skildra i Røtterengs film) og de overhengende trusler om vindkraftetablering i Trøndelags innland. Med seg heim fikk Dag et eksemplar av jubileumsantologien Naturen svikter aldri - En bok om kjærlighet til naturen (2014).

Selve årsmøtet var spekket med aktuelle saker og satsingsområder for lokallaget. Dette vil vi komme tilbake til så fort årsmøteprotokollen er klar for å presenteres. Ett av styremedlemmene meldte forfall, men til alles glede er styret nå supplert med ytterligere et medlem. Vi ønsker Kristine L. Bjørnås med hennes engasjement og erfaring hjertelig velkommen inn i styret! Nestleder Astrid Grendstad fra Klæbu er valgt som landsmøtedelegat i 2015. Lokallaget er stolt over å kunne være representert på dette viktige tinget i jubileumsåret for Naturvernforbundet i Trøndelag.

En stor takk til Dag Røttereng for den flotte billedmontasjen som pryder denne nyheten og til husfrua Kristine Kaasa Moe for godt vertskap. Vi håper å se flere medlemmer på neste naturvernarrangement, nærmere bestemt tirsdag 17.mars på Melhus Rådhus.

Beste helsing,

Styret i Naturvernforbundet i Melhus og Klæbu

Artikkelen ble sist oppdatert: 09.03.2015