Du er her:

Årsmøteinnkalling 2015

Styret i Naturvernforbundet i Melhus og Klæbu ønsker velkommen til årsmøte på Prestgårdslåna ved Melhus kirke torsdag 26. februar klokka 19.00.

Tid: Torsdag 26.februar kl.19:00-21:00

Sted: Prestegårdslåna ved Melhus kirke

«Termoskaffe er slett ikke det samme som bålkokt kaffe, men i en sådan stund er det likevel ingen dårlig erstatning. Og doble grovbrødskiver med et tykt lag av honning mellom, er heller ikke å forakte. Bedre kan jeg ikke tenke meg å ha det en grytidlig vårmorgen, og med tiurspillet som taffelmusikk til maten, har jeg det som den berømte plommen i egget.»

Sitatet er hentet fra naturfotograf Dag Røtterengs vakre bok Naturens storstue – den uberørte barskogen fra 1996. Han er en allsidig fotograf og friluftsmann som er bosatt i Melhus, og det er med glede vi annonserer at det er nettopp Røttereng som skal få opp stemninga på årsmøtet ved å fortelle oss om sitt seneste prosjekt, «Øy – under vinger av stål og fjær». I den forbindelse blir det framvisning av en 30 minutter lang timelapse-film om Smøla på Nordmøre.

Etter det kunstneriske innslaget, vil vi ta fatt på det ordinære årsmøtet. Vi oppfordrer alle våre medlemmer til å delta på lokallagets årsmøte. Vi understreker at ingen behøver å frykte at de blir valgt inn i styre og stell uten at de selv har lyst til dette. Et velfungerende styre er viktig, men vel så viktig er et levende lokallag med flere røster og idé- og meningsutveksling til natur- og miljøvernets beste. Årsmøtet er en trivelig og sosial arena som skal stake ut kursen for det kommende året, - Friluftslivets år! Naturvernforbundets aktivitet og utvikling lokalt skal diskuteres. Vi er stadig på utkikk etter flere styremedlemmer som kan dele på forefallende ansvarsområder. Målet er å bli en mer aktiv og synlig frivillig organisasjon i våre kommuner.

Sak 1: Valg av møteleder, referent og protokollunderskrivere

Sak 2: Godkjenning av innkalling, dagsorden og saker til eventuelt

Sak 3: Årsmelding

Årsmelding vil i nærmeste framtid legges ut på lokallagets nettside og vil bli delt ut på møtet.

Sak 4: Forslag til aktivitetsplan

Forslag til aktivitetsplan vil bli delt ut på møtet. Dette blir en av de viktigste momentene som skal diskuteres. Aktivitetsplanen skal vedtas.

Sak 5: Regnskap og budsjett

Regnskap og budsjett vil bli presentert av lokallagets kasserer. Regnskap skal godkjennes og budsjett vedtas som framlagt.

Sak 6: Valg

Vi har i skrivende stund ikke mottatt noen forslag til utskifting i styret, men styret bør suppleres med minst ett medlem til. Forslag til styre:
 

Leder: Kjell A. Brevik

Kasserer: Per Gunnar Sand

Styremedlem: Astrid Grendstad

Styremedlem: Arild Ræder Norberg


Forslag til landsmøtedelegat: Vedtektene § 4.3 «alle aktive lokallag har hver sin representant i fylkesdelegasjonen, valgt av eget årsmøte.»

 

Sak 7: Eventuelt og innmeldte saker

Enkel servering. 

Vel møtt!

Med vennlig helsing,
Styret

Artikkelen ble sist oppdatert: 16.02.2015