Du er her:

Nyheter

21 12 Orkland befaring skog biotop

Avslører hogst i nøkkelbiotoper

15.12.2021 | Sist oppdatert: 15.12.2021

Naturvernforbundet har sendt klage på hogst i nøkkelbiotoper. Dette er en oppfølging av klage sendt til Statsforvalteren i Trøndelag i 2020. Vi anser slik hogst som svært alvorlige brudd på sertifiseringen.

Roald Evensen

Roald Evensen til minne

13.12.2021 | Sist oppdatert: 13.12.2021

Sist i november døde mangeårige leder i Naturvernforbundet i Holtålen. Roald gjorde en uvurderlig innsats for natur og organisasjon gjennom mange år.

Truls Gulovsen_Follsjå 5_foto tbc

Gode klimagrep, men altfor svakt på natur

12.10.2021 | Sist oppdatert: 12.10.2021

– Erna Solbergs siste statsbudsjett har flere gode klimagrep, men svikter i arbeidet for å stanse tap av naturmangfold. Vi forventer at Jonas Gahr Støre vil levere en langt bedre klima- og naturpolitikk enn dette, sier Truls Gulowsen, leder i Naturvernforbundet.

Storheia_nilaas
Reindrift vant over vindkraftselskap i Høyesterett

– Et vendepunkt i kampen for samiske rettigheter

11.10.2021 | Sist oppdatert: 11.10.2021

Høyesterett slo i dag fast at vindkraftutbyggingen på Storheia og Roan i Trøndelag er i strid med urfolks rettigheter. – Dette er et vendepunkt i kampen for samenes rettigheter. Heretter kan man ikke ta seg til rette og bygge vindkraft, vannkraft, gruver eller gjøre andre inngrep som rammer reindrifta, sier Kjell Derås, styremedlem i Naturvernforbundet.

Viser fra 1 til 4 av totalt 389 artikler