Du er her:

Nyheter

IMG_20190722_145930
Uttalelse fra årsmøtet i Naturvernforbundet i Trøndelag 2021

Skogsdriften må ta mer hensyn til naturmangfold og klima

20.04.2021 | Sist oppdatert: 20.04.2021

Skogen gir oss trevirke og papir, tar opp klimagasser og lagrer karbon, er hjem for tjuefem tusen arter, er arena for friluftsliv og naturopplevelse, renser drikkevannet, verner oss mot flom og skred, og er utgangspunkt for kreftmedisin. Skogbrukerne har et stort ansvar for å drive skogen slik at den kan fortsette å gi oss alle disse tjenestene i årene framover!

Kart over skuterløyper norge sverige finland
Stikk i strid med Stortingets forutsetninger:

Skuterlovendring utraderer friluftsliv

08.04.2021 | Sist oppdatert: 08.04.2021

Fem år etter at H, FrP og SP sikret at fornøyelseskjøring med snøskuter ble tillatt, er motorferdselloven i praksis snudd opp ned. I regelverket står det at friluftslivet er en nasjonal verdi, at friluftslivet skal stå i en særstilling, at det skal hensyntas spesielt, at kommuner derfor ikke bør legge skuterløyper i viktige viktige friluftsområder. Men det er nettopp det kommunene gjør, og det i stor stil.

20080716-Bessaker-Utstrakt vegbygging

Nei til vindindustri i Stjørdal!

10.02.2021 | Sist oppdatert: 10.02.2021

Leksdal statsallmenning er et viktig naturområde som nå er foreslått som anlegg for vindindustri. 30 enorme vindturbiner medfører voldsomme inngrep på bakken og rasering av verdifull natur. Naturvernforbundet avviser behovet for en slik utbygging og ber kommunen stanse initiativet.

Viser fra 9 til 12 av totalt 391 artikler