Du er her:

STRAUMEN

Uttalelse fra Naturvernforbundets landsmøte

Gjennomfør marint vern av Børgin og Skarnsundet

Naturvernforbundets landsmøte vedtok i helga en uttalelse som støtter at det opprettes et marint verneområde i Børgin og Skarnsundet i Nord-Trøndelag.

Naturvernforbundets landsmøte viser til forslag om marint vern av Børgin og Skarnsundet og den kommende behandlingen av dette i miljødirektorat og miljødepartement. 

Naturvernforbundets landsmøte ønsker å markere sterk støtte til vern og støtte til forvaltningsplaner for Børgin og Skarnsundet. Det er etter vår mening gjort et godt arbeid i forhold til medvirkning og gjennomført gode prosesser i saken. Utkast til forvaltningsplanene mener vi er godt egnet for å  ta vare på verneverdiene. Vi advarer mot at verneplanene blir svekket. Det er ikke mange eksempler på marint vern i Norge. Verneplanene for Børgin og Skarnsundet har vært på bordet lenge og det er på tida at planene blir realisert. Ikke minst med tanke på korallrevene i Skarnsundet og Børgin som et  et særegent økosystem uten tyngre naturinngrep, og med særskilt naturvitenskapelig verdi.

Slik det går fram av forvaltningsplanene vil verneplanene ikke være til hinder for kjente, pågående aktiviteter . Normal friluftsaktivitet i sundet, fjæra og på fjorden vil heller ikke være i strid med vernet. Landbruksnæringene sine interesserer ser for oss ut til å være godt ivaretatt. På bakgrunn av at verneforslagene legger lite begrensing på dagens bruk og aktivitet, synes landsmøtet at den politiske motstanden fra Inderøy og Steinkjer kommuner mot verneplanene å være dårlig begrunnet. 

Naturvernforbundets landsmøtet mener at at både Steinkjer og Inderøy kommuner vil være tjent med vern av disse unike områdene. Positive holdninger til vern vil kunne øke anseelsen til kommunene gi bedre profilering av naturbasert reiseliv. 

Artikkelen ble sist oppdatert: 27.04.2016