Du er her:

  • Trøndelag
  • Nyheter
  • God stemning på Børgefjellsjubileum og Vassdragstreff på Trones

Foto: Honorata Gajda

God stemning på Børgefjellsjubileum og Vassdragstreff på Trones

På det meste var over 40 personer innom Naturvernforbundets arrangement på Namsskogan hotell i helga. Naturvernere, lokalbefolkning, samer og politikere var samlet til seminar om Børgefjell nasjonalpark og Trongfossen.

Lørdagen var viet Børgefjell nasjonalpark som i år er 50 år. Seminaret var en oppvarming til det offisielle jubileet  8. og 9. august, her ble kvaliteter og utfordringer ved Børgefjell nasjonalpark belyst, både ut fra historisk perspektiv og fra natur- og miljøsiden. Fjellvandrere ga appetittvekkende stemningsrapporter gjennom bilder fra turer i parken både sommer og vinter.

Kjell Derås fra Naturvernforbundet startet dagen ved å vise frem et knippe historiske filmer mned intervjuer fra noen av pionerene for å få etablert Børgefjell nasjonalpark. Landets første naturverninspektør Kristen Krogh, og stortingsrepresentant og Guttorm Hansen (Ap) var sentrale personer i dette arbeidet.

Dagmar Hagen fra NINA har sammen med tre andre forskere vurdert plantelivet og tilstanden til parken. -Helsetilstanden er god, takket være vernet. Den er fortsatt uten store inngrep, sa hun til Trønder-Avisa.

Vern Trongfossen
Søndagen var viet Namsens siste store foss, nemlig Trongfossen. Først ut var NTEs administrerende direktør Kenneth Brandsås som orienterte om NTEs planer for vannkraftutbygginga. Søknad om å bygge kraftverk er nå til behandling hos NVE. Hovedpoengene til Brandsås var at vi trenger mer strøm og at det er bra å bygge ut i de vassdraga som allerede er regulert.

Dette er ikke Naturvernforbundet enige i. Tvert om er det viktig å se på den samlede belastningen for et vassdrag og verne den siste fossen som er igjen i Namsen.

– Det er rundt 700-800 søknader på bordet til NVE, da er det viktig at vi sier nei til de mest kontroversielle, som vi mener Trongfossen er, sa Haltbrekken.

Strømoverskudd
Haltbrekken holdt også et innlegg hvor han snakket om behovet for vannkraftutbygging.

– Energiforbruket i norske husholdninger har flatet ut, og går nedover. Faktisk kan vi halvere energiforbruket i norske bygg innen 2040. Vi mener dette er viktigere enn å bygge ut vannkraftverk i sårbare områder, sa leder i Naturvernforbundet Lars Haltbrekken.

I tillegg poengterer Haltbrekken at klimaforandringene fører til at vi får mer nedbør i årene som kommer, noe som vil føre til at det produseres mer i de eksisterende vannkraftverkene.

– Det vil øke strømproduksjonen fordi det blir mer vann i elvene. Kombinert med lavere forbruk er det ikke behov for å bygge ut steder som Trongfossen, sier han.

Namsblanken- verdens minste laks
Et av hovedargumentene til Naturvernforbundet er at en utbygging vil ha svært negative konsekvenser for den allerede sterkt truede Namsblanken. Professor ved NTNU, Ole Kristian Berg bekreftet dette i sin innleding. Han poengterte at Namsblankens levevilkår har blitt så kraftig redusert at det nå er kun tre områder i Namsen hvor den trives. Et av disse områdene vil bli kraftig påvirket dersom Trongfossen bygges ut.

Etter seminaret gikk turen opp til Trongfossen der deltagerne kunne betrakte den fantastiske naturperlen. -Det at NTE nå har bygget ut alle fossene i Namsen og bruker dette som argument for å ta den siste også er svært provoserende, sa en av deltakerne avslutningsvis.

Artikkelen ble sist oppdatert: 31.07.2013