Du er her:

STOR MOTSTAND: Forslaget om å lokalisering på Hell / Muruvik har møtt stor motstand fra både lokalbefolkning og Naturvernforbundet. Her fra vardemarkeringa på Hellstranda som samla 300 personer.

STOR MOTSTAND: Forslaget om å lokalisering på Hell / Muruvik har møtt stor motstand fra både lokalbefolkning og Naturvernforbundet. Her fra vardemarkeringa på Hellstranda som samla 300 personer. Foto: Hallgeir Frøseth Opdal

Høringsuttalelsene om logistikknutepunkt

Naturvernforbundet i både Sør- og Nord-Trøndelag har levert høringsuttalelser til lokalisering av nytt logistikknutepunkt i Trondheim.

En av de viktigste politiske sakene i Trøndelag for tiden er lokalisering av nytt logistikknutepunkt for Trondheimsregionen. Naturvernforbundet i Trøndelag jobber mye med saken.

Debatten om hvor et nytt logisitikknutepunkt for Trondheimsregionen skal ligge har pågått i mange år. Jernbaneverket har nå ute på høring en konseptvalgutredning (KVU). Naturvernforbundet har engasjert seg både gjennom at leder i Sør-Trøndelag, Steinar Nygaard, har sittet i konseptvalgutredningsgruppa, og gjennom at vi har engasjert oss i folkelige aksjoner mot lokalisering verdigfulle naturområder.

Vi er spesielt kritiske til en lokalisering av terminalen nordøst for Trondheim. Både fordi at dette vil true verdifulle natur- og rekreasjonsområder, men også fordi at det i et klimaperspektiv vil være negativt. Dette fordi at 80-90 % av godset kommer sørfra og skal inn til Trondheim. Et framtidsrettet og miljøvennlig alternativ vil være å legge godsterminalen i fjellet vest for Trolla med tilgang til havn. Les mer om hva vi mener i høringsuttalelsene nedenfor.

Høringsuttalelser
Høringsuttalelse fra Naturvernforbundet i Sør-Trøndelag
Høringsuttalelse fra Naturvernforbundet i Nord-Trøndelag
Høringsuttalelse fra Naturvernforbundet i Orklaregionen
Høringsuttalelse fra Folkeaksjonen Vern Hellstranda

Media
Artikkel i Adresseavisa med videopresentasjon fra Jernbaneverket.
Hør innslag på NRK Trøndelag  (ca. 34 min ut i sendinga).
Les intervju i Stjørdalens blad
Les svarbrev til lederartikkel i Trønder-Avisa: Visjonært av Trønder-Avisa?

Folkeaksjonen Vern Hellstranda har flere medieklipp på sin nettside.

Artikkelen ble sist oppdatert: 04.08.2011