Du er her:

Jubileumsutstilling i Melhus rådhus

Jubileumsutstilling i Melhus rådhus.

‘Naturvernforbundet 100 år’ – jubileumsutstilling og foredragskveld

Tirsdag 17.mars var det duket for «naturlig helaften» i Melhus Rådhus da jubileumsutstillinga ‘Naturvernforbundet 100 år’ ble offisielt åpna med to foredrag om forskjellige, men på flere måter beslekta emner.

Etter en kort presentasjon ved undertegnede, fikk friluftslivnestor og klæbygg Karl H. Brox ordet og innledet kvelden med et foredrag basert på sitt seneste bokprosjekt sammen med turkamerat og fotograf Øyvind Leren, Over Dovrefjell: Langs pilegrimsled og kongevei (2014). Brox vektla innledningsvis Dovrefjells sterke symbolske karakter i nordmannens nasjonale selvfølelse. Stetind i Tysfjord kommune, Nordland fylke, innehar kanskje den ærefulle, offisielle statusen nasjonalfjell, men det er Dovrefjell som utgjør vår nasjonale fjellheim og som har hatt og fremdeles har så stor betydning for norsk nasjonal identitet. «Objektet» og ikke minst utgivelsesåret var ikke tilfeldig valgt, bemerket Brox. Dermed tok den erfarne foredragsholderen forsamlinga med på en opplevelsesrik reise langs til dels eldgamle vegfar fra den staselige garden Tofte i Nord-Gudbrandsdalen til det gamle bygdesenteret Vang i Oppdal som huser et av Nord-Europas største bevarte gravfelt fra førkristen tid. En svært interessant og fengende syntese av Dovrefjells natur- og kulturhistorie fra de eldste tider og fram til i dag ble presentert og alle de fjorten til stede i kantina ble revet  med i den store fortellinga om steinalderens reinsdyrjegere, bronsealderens bønder, de utallige spor fra jernaldermenneskets virke og de mange skildringer om krevende ferder nordover og sørover i historisk tid. Og alt dette fant sted i et fjellandskap som i det store og hele er overraskende uforstyrra. Hvor geologi, botanikk og et rikt fugle- og dyreliv fortsatt kan oppleves. En rød tråd gjennom Brox’ foredrag var samspillet mellom menneskets ferdsel, bruk og bosetning gjennom 10 000 år og den ressursrike, men også nådeløse naturen i dalene og i de alpine fjelltraktene. 

Jubileumsutstillinga ble markert med forfriskninger, kaffe og kake og påfølgende vrimling rundt fotoutstillinga i rådhusets foajé. Strengt tatt fylte Naturvernforbundet 100 år i fjor, men dette gjaldt den første kretsforeninga, Østlandske kredsforening av landsforeningen for naturfredning i Norge. 2.november 1915 ble derimot stiftelsesmøtet til Trøndelagens kredsforening avholdt i Videnskabsselskapets leseværelse på Kalvskinnet i Trondheim. Dermed hadde naturverntanken slått rot i det nordenfjelske Norge og Trøndelag har sia fostra mange kjente natur- og miljøforkjempere, ikke minst organisasjonens nåværende leder, Lars Haltbrekken som har røtter i Gauldalen. Naturvernforbundet i Melhus og Klæbu ble stifta så sent som i 2011 og lokallaget er stolt over å kunne representere et så tradisjonsrikt forbund i fylkeslagets 100-årsjubileum.

Kveldens andre og siste foredrag var i regi av miljørådgiver Jan Henrik Dahl og rådgiver/naturoppsyn Marte Aursand i Utviklingsseksjonen, Melhus kommune. Disse gav et lydhørt publikum en svært inspirerende innføring i og presentasjon av det kommunale prosjektet Klima, miljø og livsstil. Samtlige til stede hadde stort utbytte av de prosjektansattes engasjerende skildringer av turer i nærnaturen med barn og unge i hele kommunen. Et begrep som gikk igjen i foredraget var naturglede. Prosjektets hovedmål ble sammenfatta slik: «Å styrke innsikt og respekt for naturens kretsløp, og at vi derigjennom skaper oppslutning om en miljø- og klimavennlig adferd som sikrer livsgrunnlag og matproduksjon nå og for fremtiden.» Naturvernforbundforbundets lokallag setter naturligvis stor pris på kommunens avgjørende og holdningsskapende initiativ. Her spiller vi på samme lag.

Det var en fornøyd og inspirert gjeng som forlot lokalet denne marskvelden. Jubileumsutstillinga vil stå i rådhusets foajé fram til onsdag 8.april. Vårt ønske er at så mange innbyggere som mulig kan glede seg over den før den fortsetter sin signingsferd over Vassfjellet til Klæbu i løpet av høsten.


Kjell A. Brevik
leder
Naturvernforbundet i Melhus og Klæbu

Artikkelen ble sist oppdatert: 15.04.2015