Du er her:

TRONGFOSSEN: Namsens siste foss

TRONGFOSSEN: Namsens siste foss. Foto: Kjell Derås

Skrinlegg utbygging av Trongfossen

I en kronikk i Namdalsavisa 3. april slås det fast at Namsblanken er sterkt truet og at en utbygging vil føre til en kritisk forverring av situasjonen.

Naturvernforbundet har gjentatte ganger krevd at Trongfossen i Namsen ikke må bygges ut, ikke minst av hensyn til den unike namsblanken.

Dette kravet blir nå  ytteligere underbygget  av en kronikk som Ole Kristian Berg og Odd Terje Sandlund har publisert, og med en klar konklusjon: "I stedet for ytterligere kraftutbygging i Namsen, kreves tiltak som sikrer at denne unike bestanden bestanden."

Ny forskning tyder på at bestanden av namsblank er dramatisk redusert, slås det fast i kronikken.

Kronikken aktualiserer  også arbeidet for å få Namsblanken som prioritert art, slik det ble foreslått overfor  den forrige regjeringen.

Konsesjonssøknaden for Trongfossen ligger i NVE. Miljødirektoratet har fremmet innsigelse  mot utbyggingen.

Artikkelen ble sist oppdatert: 03.04.2014