Du er her:

NAMSSKOGAN: Torgeir Havik og Per Flatberg hadde på seg skjorter med bilde av Namsblanken da de møtte ordfører i Namsskogan Stian Brekkvassmo på kommunestyremøte 11. desember.

NAMSSKOGAN: Torgeir Havik og Per Flatberg hadde på seg skjorter med bilde av Namsblanken da de møtte ordfører i Namsskogan Stian Brekkvassmo på kommunestyremøte 11. desember. Foto: Jan Erik Roel, Adresseavisa.

Trongfossen: Siste ord er ikke sagt.

Mot SVs tre stemmer vedtok kommunestyret i Namsskogan sin støtte til utbygging av den siste store fossen i Namsen. Hensynet til blant annet Namsblanken gjør at Naturvernforbundet lover fortsatt kamp mot denne utbyggingen.

Naturvernforbundet er svært skuffet over vedtaket fra Namsskogan kommunestyre. -Vedtaket bagatelliserer totalt konsekvensene for Namsblanken, sier Per Flatberg i Naturvernforbundet i Nord-Trøndelag.- Denne spesielle laksen, som bare finnes i Namsen, er en ansvarsart for Namsskogan kommune. Den står i fare for bli utryddet hvis det blir kraftutbygging i Trongfossen, sier han.

Det at vedtaket utvider produksjonskapasiteten i forhold til meldingen fra 117 til 140 Gwh er også meget forunderlig mener Flatberg.

-Heldigvis er ikke kampen over ennå, og Naturvernforbundet lover å kjempe videre mot denne utbyggingen, sier Flatberg.

 

 

 

Innlegg av leder i Naturvernforbundet i Nord-Trøndelag, Torgeir Havik:
Bevar Trongfossen.
Er det virkelig offentlig pengemangel i rike Norge som medfører artsutryddelsen? Leder i Naturvernforbundet i Nord-Trøndelag Torgeir Havik går hardt ut mot avtalen mellom NTE og Namsskogan kommune.

For å sikre at Namsskogan kommune vedtar kraftutbygging i Trongfoss så lokkes de med 9 mill. kr som økonomisk støtte. På forsida i Trønder-Avisa heter det: ”Har ikke råd til å si nei til NTE”. En kommune som i fjor mottok 27 millioner kr i kraftinntekter fra tidligere utbyggingsmorro, lar seg lokke av 9 mill. kr som et engangsbeløp for å satse sin siste foss øverst i Namsen. En kan undres over at utkantskommuner uten kraftinntekter overlever.

Namsskogan er av Miljøverndepartementet gitt et spesielt ansvar for vern av en kritisk trua lakseart: Namsblank - Salmo Salar. Nå vil de tyne arten utenfor stupet. Namsblanken vet hva judaspenger er for det er tidligere morro som skapt den kritisk trua arten. Trist er det å oppleve slik mangel på respekt for Skaperverket. Er det virkelig offentlig pengemangel i rike Norge som medfører artsutryddelsen?

Det er også respektløst overfor den sørsamiske minoritetsgruppa at pengebehovet i en nordtrøndersk fjellkommune bidrar til at en 8 m høg demning samt vann i rør skal ruinere det kulturminnet som er en samisk offerplass. Stedets kraft og aura vil forvitre.

Bakgrunnen for et slikt unødvendige og naturødeleggende prosjekt som Trongfoss er de Grønne sertifikat - et nytt hjelpemiddel for å fremme en energiproduksjon som verken er lønnsom eller bærekraftig. Det er 25 år siden Brundtlandrapporten påla de rike landa å halvere energiforbruket for å skape en Bærekraftig Utvikling. Pr i dag har Norge økt energiforbruket. Fram til 2001 var det energiselskapene som både produserte og solgte energien. De skulle også sørge for energisparingen. Det fungerte ikke og ny energilov etablerte ENOVA som skulle sikre en bedre energisparing og -effektivisering.

Når forbruket skal halveres bør vel også produksjonen reduseres. Hvis ikke så ender man med en overproduksjon som igjen gir prisreduksjoner og tapte inntekter. Denne dynamikken forstår energiselskapene, men temaet utenlandssalg av fornybar energi har bidratt til et fortsatt jag etter ny energiproduksjon.

Trongfoss er en perle i naturen. Den kunne vært benyttet på annen måte. Beliggenheten 100 m fra E6 gjør det mulig å presentere den for mange av de begivenhetshungrige reisende på veg til/fra Nord-Norge. Potensialet er beskrevet i en fersk rapport av Proneo. Med en samferdselsminister fra Nord-Trøndelag er det på tide at Trøndelag blir åsted for Statens vegvesen sin prisbelønte satsing på å promotere norske naturopplevelser for det farende folk. Hittil er det Vestlandet som dominerer på Vegvesenets liste.

Det er å håpe at Trongfoss får et annet endelikt enn en total utryddelse. Stedet har potensialer i seg til å imponere og bevege folk, men mest av alt har Trongfoss livets rett i kraft av seg selv – Vakker Natur som det er.

Torgeir Havik
Naturvernforbundet i Nord-Trøndelag

Artikkelen ble sist oppdatert: 17.12.2012