Nyheter

P9080952

Er vindkrafta "grøn"? Innspel til EUs "taksonomi"

18.12.2020 sendte Naturvernforbundet i Trøndelag høyringsinnspel til EUs forslag til "taksonomi". Det vil seia vilkår for når ein kan kalle ein aktivitet for "grøn". Dersom vindkrafta i norsk natur ikkje får stempelen "grøn", så blir krafta vanskelegare å selje, og prisen går ned. Då blir det ikkje like interessant å investere i slik naturøydeleggjande vindkraft.

Varde-08-10-2019

Vardetenning mot vindkraft

8. oktober 2020 kl 18:00 og utover blir det bål på Raudhåmmaren, rett opp for Orkanger. Vær med på protesten mot nedbygging av norsk natur med svære anlegg for vindindustri.

P9080952

Ber NVE oppretthalda avslag på Remmafjellet

Naturvernforbundet ber NVE om å oppretthalda avslaget på utsetting av frist for igangsetting av Remmafjellet vindkraftanlegg og endre konsesjonsvilkåra slik at konsesjonen fell bort om fristen ikkje blir overholdt.

Viser fra 13 til 16 av totalt 166 artikler