Nyheter

Orklalaksen er fanget

Snillfjor Kraftverk, planlagt vannkraftutbygging med store naturinngrep

06.05.2013 | Sist oppdatert: 06.05.2013

Trønderenergi har fremmet en søknad ovenfor NVE om utbygging av nytt vannkraftverk i Snillfjord. Planene medfører at eksisterende utløp fra Våvatnet som i dag går til Gangåsvatnet nå skal overføres til Snillfjord. Både i Snillfjord og i Orkdal får endringen store konsekvenser

Fagseminar om gruveforurensning

01.05.2013 | Sist oppdatert: 01.05.2013

7.mai arrangerer Meldal Kommune sammen med Naturvernforbundet fagseminar om gruveforurensning på Løkken. For påmelding og program se under

Godstog%20i%20Gudbrandsdalen

Stort potensial for mer gods på bane

30.03.2013 | Sist oppdatert: 30.03.2013

Forutsatt tilstrekkelige virkemidler – deriblant en konkurransedyktig og kapasitetssterk infrastruktur for tog – er det et potensial for å få firedoble godsmengdene på jernbane mellom Østlandet og Midt-Norge i 2025, sett i forhold til 2008. Dette viser en ny rapport fra Naturvernforbundet.

Viser fra 121 til 124 av totalt 168 artikler