Nyheter

Kontainere

Trondheim Havn lanserer Orkanger som regional havn

20.03.2013 | Sist oppdatert: 20.03.2013

Det har i lengre tid vert jobbet med et knutepunkt for godstransport i Midt-Norge. Her er tanken å samkjøre gods på sjø, jernbane og vei. Ledelsen i Trondheim Havn lanserer nå Orkanger som ny sentralhavn. Naturvernforbundet har sterke motforestillinger mot en slik løsning.

Rimfrost og soloppgang, Songlitjønna

Grytdalen og Songlieiendommen, Miljøverndepartementet avviser faglig vurdering fra Direktoratet for Naturforvaltning

10.02.2013 | Sist oppdatert: 10.02.2013

Representanter fre Orkdal og Snillfjord Kommuner samt Sør Trøndelag Fylkeskommune, var i november i møte med MD og FAD om framtida til Songlia og Grytdalseiendeommen. Miljøvernminister Solhjell var i utgangspunktet negativ til utvidet vern, men lovde å sende saken over til Direktoratet for Naturforvaltning for en faglig vurdering før endeli vedtak. Dokumenter Naturvernforbundet har fått tilgang til viser at Solhjell utrolig nok har gjort et vedtak stikk i strid med Direktoratets anbefalinger.

Ny riksvei 714

Masseproblemer for veiprosjekter for ny E39 og Rv.714

04.02.2013 | Sist oppdatert: 10.02.2013

Statens Vegvesen har fremmet en søknad til Snillfjord kommune om avvik fra gjeldende regulerinsplan for ny riksvei 714 med en måneds svarfrist, for å omgjøre planlagt tunell til en gigantisk skjering. Det en i praksis gjør er å forsøke å løse et problem på ny E39 i Orkdal ved store naturinngrep i Snillfjord.

Viser fra 125 til 128 av totalt 168 artikler