Nyheter

Images[3](1)

NVE oversender 12 anker motatt vedrørende vindkraft i Snillfjord, Hemne og Frøya, samt kraftledning Storheia - Trollheim over til Olje og energidepartementet uten realitetsbehandling.

02.12.2012 | Sist oppdatert: 19.01.2013

NVE varsler nå at en oversender 12 av 20 mottatte anker på vindkraft og kraftlinjer i omtalte kommuner over til Olje og Energidepartementet uten sjøl å foreta en vurdering. Forbausende er det også at Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, som i utgangspunktet anket alle konsesjoner bortsett fra anlegget på Frøya, nå trekker alle innsigelser. For oss som tidvis har brukt vurderinger foretatt av Fylkesmannens Miljøvernavdeling i høringsuttalelser må nå konsekvensen være at dette ikke lenger er en holdbar referanse.

Songlia

Songlia og Grytdalen, naturperle på "opphørssalg."

26.11.2012 | Sist oppdatert: 28.11.2012

Den rød/grønne regjering brukte 30 millioner på å sikre almenhetens adgang til 100 meter strandlinje i Oslofjorden. Å biddra til at 40 000 daa natur i Grytdalsområdet fortsatt blir i offentlig eie med lokal forvaltning er tydlig vis uaktuelt

Viser fra 129 til 132 av totalt 168 artikler