Nyheter

OK Kraftverk2

NVE avslår konsesjon for OK kraftverk i Svorka

11.07.2012 | Sist oppdatert: 11.07.2012

Firma OK-Kraft AS, hvor Statskog , sammen med lokale grunneiere søkte om etablering av nytt kraftverk i elva Svorka, har nå fått avslag på konsesjonssøknad . Kraftverket skulle etter planen få en innstallert effekt på 0,99 MW , og gi en årlig produksjon på 6,5 GWh.

Villcamping 3

Villcamping ved Orkla

11.07.2012 | Sist oppdatert: 11.07.2012

Naturvernforbundet har fått henvendelse om kritikkverdige forhold når det gjelder motorferdsel , camping med mere langs Orklas bredd i forbindelse med laksefiske. Kommunale vedtekter forbyr plasering av campingvogner, telt og lignede i nermere avstand enn 25 meter fra elvas flomål.

Bessaker

NVE gir konsesjon for 3 vindparker i Snillfjord og en på Frøya og ny karftlinje fra Åfjorden til Snilfjord - Surnadal.

01.07.2012 | Sist oppdatert: 01.07.2012

NVE gir nå konsesjon for 4 nye vindparker i vårt distrikt, samt ny kraftlinje fra Storheia i Åfjord til Surnadalen via Snillfjord. Dermed åpnes det for en utbygging i Sør Trøndelag tilsvarende 1/6 av den totale målsetting for fornybar energi for det felles svensk/norske marked frem til 2020. Det positive er at for Orkdal skrinlegges planene om en ny linje Snillfjord - Orkdal, og at eksisterende linje saneres når en eventuell linje Snillfjord - Surnadal er i drift.

Songlia

Ingen avklaring om framtida til Songli og Grytdalen

17.05.2012 | Sist oppdatert: 19.05.2012

Det var stort fremmøte ï Songla 11.mai da politisk rådgiver fra FAD Jo Reidar Øyan og politisk rådgiver Audun Garberg fra MD inviterte til møte om framtida til Songlia og Grytdalen. Møtet gav imidlertid få avklaringer.

Viser fra 137 til 140 av totalt 168 artikler