Nyheter

Portrett Arne Nærva

Grytdalen presenteres som naturperle på NRK

08.05.2012 | Sist oppdatert: 08.05.2012

Orkdal Kommune har bevilget 160.000 kroner som støtte til naturfotograf Arne Nevra for et program om Grytdalen naturreservat som vil bli presentert på NRK i serien Norske Naturperler

Lokken1%20[1][1]

Meldal Kommune og lokallaget av naturvernforbundet sender en felles uttalelse til Nærings og Handelsdepartementes arbeid med ny Mineralstrategi.

01.04.2012 | Sist oppdatert: 04.04.2012

I høringsuttalelsen påpekes at det må etableres renseanlegg som både ivaretar ny og eksisterende gruvedrift. Det foreslås at det opprettes et forskningssenter for utprøvning av ny renseteknologi på Løkken, i det en her både har konkrete problemer samt at det er nærhet til kompetanse ved NTNU og bergverket.

Årsmøte i lokallaget.

17.03.2012 | Sist oppdatert: 18.03.2012

Årets årsmøte ble avholdt på Orkdal Videregående Skole 13.mars. Her kan du lese møtereferat og årsmelding.

Storheia ved Åfjord

Grønne Sertifikater

14.02.2012 | Sist oppdatert: 14.02.2012

Fra 2012 trådte ordningen med et felles marked for Grønne Sertifikater mellom Norge og Sverige i kraft. Her kan du lese litt mere om ordningen og status og framtidsutsikter så langt.

Viser fra 141 til 144 av totalt 168 artikler