Nyheter

Fareskilt vindpark

Naturvernforbundet avgir høringsuttalelser på vindkraft

22.09.2010 | Sist oppdatert: 22.09.2010

Høringsuttalelser vedrørende planlagte vindkraftanlegg og tilhørende kraftlinjer i Agdenes, Snillfjord, Hemne og Orkdal. Høringsfristen for i alt 5 planlagte vindkraftanlegg i Snillfjord samt Heimsfjellet i Hemne, samt tilhørende kraftlinjer Storheia - Snillfjord / Orkdal var 1.september. Naturvernforbundet har flere kritiske kommentarer til de foreliggende konsesjonssøknader. Særlig påpekes manglende feltarbeid for registrering av fugl, dyreliv og biologisk mangfold, samt utredning av sumeffekter i henhold til energiloven. Alle uttalelser finner du her.

Svaner

Fremdeles svaner i Råbygdfjæra

08.06.2010 | Sist oppdatert: 04.10.2010

Råbygdfjæra er siste rest av et unikt våtmarksområde beliggende mellom elevene Orkla og Skjenaldelva i Orkdal. I forbindelse med ny kommuneplan Orkdal 2040 ble det foreslått å oppheve et kommunalt vern og omgjøre området til kontainerhavn.

Viser fra 165 til 168 av totalt 168 artikler