Nyheter

Skilt_ved_Osbrua

Gangåsvatnet og Skjenaldelva - innspel til nye vilkår

Regulanten Bekk og Strøm, ønskjer at arbeidet med revisjon skal bli sett i gang først i desember 2019, men vi håper at dette arbeidet kan bli starta så snart som mogleg, då erfaringa seier at ein revisjonsprosess tek tid. For vår del dreier det seg om å få klåre rammer for reguleringa framover, av omsyn til biologisk mangfald i Gangåsvatnet og Skjenaldelva. Naturvernforbundet har difor sendt brev til NVE 19.01.2019 med innspel til kva vi meiner at bør bli vurdert i ein revisjon.

IMG_3419 Tellenes
Innlegget står på nettsidene til avisa Hitra-Frøya

Frøya vindkraft - trekk konsesjonen

Forvaltningslova gir rett til å gjera om vedtak, og på jusstudiet ved Universitetet i Oslo gir dei følgjande rettleiing for når vedtak kan bli gjort om: «det oppstår nye faktiske forhold (man får ny kunnskap om eksisterende skadevirkninger)», eller «saken nå vurderes annerledes enn på avgjørelsestidspunktet.» Vi meiner at dette gir grunnlag for å trekke konsesjonen attende.

Flytoget
Sats på toget framfor E6

Kllimafarleg fart

Regjeringa vil ha 4 felts motorveg med 110 km/t på E6 mellom Klett og Ulsberg. Dette er grovt uforsvarleg med tanke på klimaet, då det vil gje kraftig auke i utsleppet av klimagassar, både for diesel/bensinbilar og elbilar. Stans planane, sats på 2/3 køyrefelt med 80/90 km/t, og bruk innsparinga til å satse på jernbanen. Innlegget stod i Adresseavisa 31.12.2018, og i avisa Opp (Oppdal) 28.12.2018. Også mellom Klett og Orkanger er det tankar om heilt nye tunnellar med 110 km/t.

Bessakerfjellet-ekstremt med vegar

Håp for Storheia - stans vindkraftplanane

FNs komité for menneskerettar (Cerd) har vedteke å starte behandling av ein klage frå Sør-gruppa av reindriftsamar på Fosen, og har kravd at Noreg stansar utbygginga på Storheia inntil Cerd er ferdig med behandlinga. Dette gir håp for at det skal vera mogleg å stanse ein del av den vanvittige nedbygginga av naturområde i Noreg i alle fall i samiske område i nord og sør.

Viser fra 29 til 32 av totalt 152 artikler