Nyheter

Ved-Osbrua-01-08-2018

Ikkje grunnlaus politimelding

Kraftselskapet som driv Skjenaldfossen kraftverk, og som regulerer Gangåsvatnet og Våvatnet, hevdar at det var grunnlaust av Naturvernforbundet i Orklaregionen å melde dei til politiet. I dette innlegget, som stod i Sør Trøndelag 18.09.2018, gir Naturvernforbundet tilsvar, og forklarer kvifor det var god grunn til å melde kraftselskapet til politiet for brot på verneforskrifta for Svorkmyran naturreservat, og brot på naturmangfaldlova § 6 (om å ta miljømessige omsyn). Spørsmålet er kva som skal ha forrang, reguleringsvilkåra frå 1922 eller verneforskrifta frå 1984 og naturmangfaldlova frå 2009.

Tjønn H

Brot på verneforskrifta for Svorkmyran naturreservat er meldt til politiet

Naturvernforbundet i Orklaregionen meldte 28.08.2018 Chr. Salvesen og Chr. Thams Communcations Aktieselskab AS til politiet for brot på verneforskrifta for Svorkmyran naturreservat og brot på naturmangfaldlovas § 6, ved at naturreservatet har vore både oversvømt og tørrlagt i strid med verneforskrifta. Hytteeigarar i området, som følgjer med på fuglelivet, har ikkje sett at det har vore vellukka hekking i år.

Bever
Høyringsuttale sendt til Orkdal kommune 14.08.2018

Mot beverjakt i Orkdal

Det er foreslått å innføre jakt på bever i Orkdal. Naturvernforbundet har levert ein høyringsuttale der vi går mot beverjakt i Orkdal. Spesielt går vi inn for å halda Songli og Grytdalen utafor beverjakta, både ut i frå at Songli har ein spesiell status i arbeidet med å reetablere bever omkring i Noreg, og fordi Orkdal kommune, Naturvernforbundet, Grytdalens venner og mange andre går inn for at Grytdalen skal vera jaktfri sone. Dette er eit ledd i arbeidet med at Songli/ Grytdalen skal bli eit nasjonalt referanseområde for biologisk mangfald. Vi går i tillegg mot vårjakt på bever, då dette er tida då hobeveren er drektig og føder ungar.

Viser fra 49 til 52 av totalt 166 artikler