Nyheter

Bever
Høyringsuttale sendt til Orkdal kommune 14.08.2018

Mot beverjakt i Orkdal

Det er foreslått å innføre jakt på bever i Orkdal. Naturvernforbundet har levert ein høyringsuttale der vi går mot beverjakt i Orkdal. Spesielt går vi inn for å halda Songli og Grytdalen utafor beverjakta, både ut i frå at Songli har ein spesiell status i arbeidet med å reetablere bever omkring i Noreg, og fordi Orkdal kommune, Naturvernforbundet, Grytdalens venner og mange andre går inn for at Grytdalen skal vera jaktfri sone. Dette er eit ledd i arbeidet med at Songli/ Grytdalen skal bli eit nasjonalt referanseområde for biologisk mangfald. Vi går i tillegg mot vårjakt på bever, då dette er tida då hobeveren er drektig og føder ungar.

Stod som innlegg i Dagbladet 08.08.2018.

Høg krafteksport, trass i halvtomme magasin

Dagbladet skriv på leiarplass 30.07 at utanlandskablane er eit gode i tørkesommaren, slik at vi kan importere kraft. Kraftselskapa vil ha oss til å tru på dette, men ser vi på NVEs kraftrapportar, finn vi full netto eksport av kraft, nesten kvar einaste veke i år.

Viser fra 53 til 56 av totalt 168 artikler