Nyheter

Stod som innlegg i Dagbladet 08.08.2018.

Høg krafteksport, trass i halvtomme magasin

Dagbladet skriv på leiarplass 30.07 at utanlandskablane er eit gode i tørkesommaren, slik at vi kan importere kraft. Kraftselskapa vil ha oss til å tru på dette, men ser vi på NVEs kraftrapportar, finn vi full netto eksport av kraft, nesten kvar einaste veke i år.

Songlia 2
Dugnadsdagar på Songli, slåttedag på Bjørndalen, og oppsummering av noko av alt det vi held på med

Sommarhelsing, juli 2018

Vi har hatt eit aktivt halvår, med rydding langs Kvamsbekken, initativ om naturreservat på Råbygdfjæra/ Gjølmesørene og kjeler langs Orkla, krav om revisjon av reguleringsvilkåra for Gangåsvatnet, ope møte om forureining frå Løkken gruver, med krav om betre overvaking av forureininga i Orkla og Bjørnlivatnet. Så blir det mange dugnadsdagar på Songli (startar 24. juli og 7. august) og slåttedag på Bjørndalen (26. august).

Lesarinnlegg i Adresseavisa 24.07.18, Sør Trøndelag 24.08.18, Dagsavisen 30.08.18, Trønderbladet 31.07.18 og Dag og Tid 03.08.18

Planlegging for høg kraftpris?

Nivået i kraftmagasina er langt under det normale, og for tredje veke på rad var fordampinga større enn nedbøren i dette ekstremt tørre året. I denne situasjonen trudde vi det var opplagt at kraftselskapa tok vare på vatnet, og kanskje importerte litt kraft for å ha noko å gå på mot hausten, men statistikken viser at eksporten hittil har gått for fullt.

Viser fra 53 til 56 av totalt 166 artikler