Nyheter

Songlia 2
Dugnadsdagar på Songli, slåttedag på Bjørndalen, og oppsummering av noko av alt det vi held på med

Sommarhelsing, juli 2018

Vi har hatt eit aktivt halvår, med rydding langs Kvamsbekken, initativ om naturreservat på Råbygdfjæra/ Gjølmesørene og kjeler langs Orkla, krav om revisjon av reguleringsvilkåra for Gangåsvatnet, ope møte om forureining frå Løkken gruver, med krav om betre overvaking av forureininga i Orkla og Bjørnlivatnet. Så blir det mange dugnadsdagar på Songli (startar 24. juli og 7. august) og slåttedag på Bjørndalen (26. august).

Lesarinnlegg i Adresseavisa 24.07.18, Sør Trøndelag 24.08.18, Dagsavisen 30.08.18, Trønderbladet 31.07.18 og Dag og Tid 03.08.18

Planlegging for høg kraftpris?

Nivået i kraftmagasina er langt under det normale, og for tredje veke på rad var fordampinga større enn nedbøren i dette ekstremt tørre året. I denne situasjonen trudde vi det var opplagt at kraftselskapa tok vare på vatnet, og kanskje importerte litt kraft for å ha noko å gå på mot hausten, men statistikken viser at eksporten hittil har gått for fullt.

Beverhytte Svorkmyran

Nedtapping av Gangåsvatnet - krav om revisjon av reguleringsvilkåra

Gangåsvatnet er nedtappa så sterkt at Svorkmyran naturreservat og andre våtmarksområde rundt Gangåsvatnet er tørrlagt. Verneforskrifta for Svorkmyran naturreservat har eit uttrykkeleg forbod mot tørrlegging. Vi har skrive brev til Fylkesmannen, som har forvaltningsansvaret for Svorkmyran, for å få avklart kva som er overordna, verneforskrifta eller reguleringsvilkåra frå 1922. Vi har også skrive til NVE og kravd revisjon av reguleringsvilkåra. NVE vil vurdere spørsmålet til hausten.

Dugnad 2016, 12-1

Slåttedugnad på Bjørndalen 26. august 2018

Naturvernforbundet og Grytdalens venner slår graset med maskin og ljå på Bjørndalen fjellgard fjerde året på rad. Vi held slåtteenga vedlike og dermed det rike biologiske mangfaldet i slåtteenger. Kom og delta på ein triveleg og dag saman med oss, på den verna fjellgarden. Vi stiller med kaffe, saft og vaflar. Det er ein kort og ein litt lengre tur for å koma til Bjørndalen.

Viser fra 57 til 60 av totalt 168 artikler