Du er her:


Foto: Knut Bonvik

Grytdalens venner får kulturpris

Orkdal kommune har vedtatt å gi foreninga Grytdalens Venner årets kulturpris.

Orkdal Kommune har vedtatt å tildele foreninga Grytdalens Venner kulturprisen for 2011. Sjøl om foreninga er relativt liten i antall medlemmer har en gjennom lang tid lagt ned et betydelig arbeid for at Grytdalen og Songlieiendommen fortsatt skal være i offentlig eie, og at naturen skal være tilgjengelig for alle så lenge en forholder seg til regler og forordninger som i dag gjelder for eiendommen. Statsbygg, som i dag forvalter eiendommen, har i flere år hatt en leieavtale med Direktoratet for Naturforvaltning. Ved årsskiftet utløper denne avtalen, og i og med at dette medfører bortfall av leieinntekter har styret i Statsbygg vedtatt å legge eiendommen ut for salg.

Etter stort engasjement sammen med lokalavdelinga av Naturvernforbundet og Orkdal Kommune , har nå salget foreløpig blitt satt på vent, i det det jobbes iherdig med alternative løsninger for at eiendommen fremdeles skal være i offentlig eie. Det er varslet at Rigmor Aaserud , minister for Fornyings og Administrasjonsdepartementet kommer til Orkdal på nyåret. Forhåpentlig vis vil hun bringe gode nyheter.

Bilde viser leder Steve Halsetrønning, og styremedlemmer Finn Hoff og Øyvind Soligård

Artikkelen ble sist oppdatert: 25.11.2011