Du er her:

Nett

Kraftlinjer.

Rekordlav strømpris i Norge

Stor produksjon og store snømengder i fjellet har ført til dramatisk fall i strømprisen på bare ei uke. I Midt-Norge er prisen pr. KWh bare 50% av prisen på samme tid i fjor i følge NVE. Prisen på spotmarkedet er nå helt nede i 9 øre pr. KWh.

Stor produksjon og store snømengder i fjellet medfører nå til fall i strømprisen i Midt-Norge på 30% bare på ei uke. Prisen er nå 50% av pris på samme tid i fjor. Prisen på spotmarkedet er helt nede i 9 øre pr. KWh ifølge NVE.

Det er NRK Nordland som forteller dette i en artikkel datert 12.juni. Markedssjef Arild Markussen i Helgelands Kraft sier til NRK at en nå tilbyr sine kunder en pris på i overkant av 10 øre pr. KWh.  I førsteomgang  gjelder dette nå og ut september. Med denne prisen er det knapt lønnsomt å drive vannkraftproduksjon Hovedårsaken er nå store snømengder i fjellet, og enda har ikke smeltevannet kommet for fult. Derfor ønsker en tømme magasinene i størst mulig grad. Han regner imidlertid med at den lave prisen vil fortsette langt fremover i tid. Langsiktige kontrakter frem mot 2020 prises nå til i 25 øre pr. KWh.

Dette får store konsekvenser, blant annet for eventuell oppstart av nye vannkraft og ikke minst vindkraftprosjekter. Også for de som har bygd eller er i ferd med å bygge småkraftanlegg kan et slikt prisfall bli kritisk. De fleste av disse har vel helt eller delvis finansiert utbyggingen ved låneopptak. Dette blir nå låneutgifter det blir vanskelig å betjene. Og sist men ikke minst vil det som nå skjer merkes hos eierne av energiselskaper. Dette er i hovedsak norske kommuner, som må beregne et betydelig fall i utbyttet med den konsekvens dette har for kommuneøkonomien. Når Salvesen & Thams for en tid siden valget å selge blant annet Skjenaldfossen kraftstasjon, var nok dette et klokt valg ut fra en økonomisk vurdering. Det antydes nå i fora at linjenettet for å transportere elektrisk energi i fremtida vil være mere økonomisk lønnsomt enn produksjon av selve energien.

Etter at Statkraft litt overraskende valgte å trekke seg fra planlagte vindkraftprosjekter i Fosen og Snillfjord, har det særlig fra politisk hold blitt reist skarp kritikk mot etaten. Når Høyres stortingspolitikker Linda Hofstad går ut i pressen og foreslår å sparke Statkrafts styre, blir det vel heller pinlig. Stortinget har vedtatt at Statkraft skal drive etter forretningsmessige prinsipper med overskudd, og de valg som ble gjort er vel helt i tråd med dette. Det er vel grunn til å tro at begrunnelsen er basert på de framtidsutsikter og oppdaterte markedsrapporter som styret i Statkraft hadde da hadde tilgjengelig. For politikerne er det vel fornuftig å begrense seg til å vedta lover og rammevilkår og ikke gå inn i drift. Ikke minst når en mangler relevant informasjon. For oss strømkunder er det som skjer godt nytt, i det dette også vil påvirke vår strømregning. At dette også indirekte bidrar til at store naturinngrep blir skrinlagt er vi som bryr oss om natur glad for.

 

Artikkelen ble sist oppdatert: 25.06.2015