Du er her:

Illustrasjon frå heftet om vindkraft og reindrift. Teikna av Christina Fjeldavli

Illustrasjon frå heftet om vindkraft og reindrift. Teikna av Christina Fjeldavli.

Vindkraft eller reindrift

Vindkraftselskapet Fred Olsen Renewables AS har oppsøkt grunneigarar i Ilfjellet, Ramsfjellet og Grefstadfjellet for å få avtalar om vindkraftutbygging. I tillegg til at dette er øydelegging av naturområde, til skade for naturmangfald, friluftsliv og lokal identitet, er det også i vinterbeiteområdet for Trollheimensamane.

Kan vindkraft og reindrift eksistere side om side?

Naturvernforbundet i Ávjovárri (Kautokeino) har gjort eit forsøk på å svare på dette, ved ein gjennomgang av erfaringa frå reinbeitedistrikt som har vore utsette for dette, og frå område med kamp mot etablering av vindkraft.

Hefta er gjevne ut i samarbeid med Motvind Nord, og mellom anna med støtte frå Naturvernforbundet i Trøndelag.

Gjennomgangen er delt opp i 4 hefte, som tek for seg ulike spørsmål:

Vi må arbeide for at desse problemstillingane ikkje blir realitetar i fjellområda aust for Orkla, i Orkland og Rennebu.

Artikkelen ble sist oppdatert: 07.07.2020