Du er her:

Om fylkeslaget

Naturvernforbundet i Trøndelag avholdt fylkesårsmøte 3. oktober 2020 i Verdal.

Årsberetning, regnskap og aktivitetsplan ble vedtatt. Etter gjennomførte valg består styret av følgende personer:

Leder: Magne Vågsland
Telefon: 926 24 086

Nestleder: Alette Sandvik, Meråker
Telefon: 906 03 950

Styremedlemmer: 
Ellen Andersson, Stjørdal
Mads Løkeland, Orkland
Ingerid Angell-Petersen, Trondheim
Kari Merete Andersen, Trondheim
Bente Aina Ingebrigtsen, Trondheim - økonomiansavrlig

1. vara: Gunnar Gustad, Verdal
2. vara: Harald Ness, Steinkjer

Regionsekretær og fylkessekretær har kontorplass i Sandgata 30 i Trondheim.

Fylkessekretær: 
Anne Guri Solem
Telefon: 92607318
E-post ags@naturvernforbundet.no 

 

Artikkelen ble sist oppdatert: 03.06.2021