Du er her:

Nyheter

Om bjørndalen-2021-standard-2

Slåttedugnad på Bjørndalen - 22. august 2021

Vi har hatt slåttedag på Bjørndalen kvart år sidan 2015, for å restaurere slåtteengene og ta vare på det biologiske mangfaldet. Du kan vera med på å rake, kanskje slå med ljå, og gjenskape gode livsvilkår for blomar, insekter, fuglar og anna levande liv. Bjørndalen er også eit fint turmål for familiar. I år vil 27 sjarmerande killingar og geiter under leiing av bukken Kratt-knuse ønskje deg velkomen til Bjørndalen.

Utløp fra Fagerlivatnet til Bjørnlivatnet

Vannforvaltningsplan - gruveforurensning

Det skal vedtakast ny forvaltningsplan for vannområde Orkla, for 2022 - 2027. Naturvernforbundet i Orklaregionen har sendt høyringsuttale, der vi mellom anna stiller krav om langt betre, og varige tiltak mot forureininga frå gruvene. Dette omfattar også at Bjørnlivatnet skal oppnå "god tilstand" i løpet av planperioden.

Kart-Resdalen

Nytt naturreservat i Resdalen

I statsråd 23.06.2021 vart det oppretta eit nytt naturreservat i Resdalen på 732 daa, i skråningene ned mot Resa. Vi er glade for at dette spesielle området er verna gjennom frivillig vern.

Rydda materiale

Vellukka rydding i Håvika 5. juni 2021

5. juni var verdas miljødag, og den dagen markerte vi med rydding i Håvika ved Moldtua i gamle Snillfjord kommune. 6 deltakarar rydda ca. 1400 liter avfall; taugverk, ulike plastartiklar, skrapmetall og noko impregnert treverk.

Viser fra 1 til 4 av totalt 165 artikler