Du er her:

Nyheter

Energi og Natur - Energipolitikk på naturens premisser

Energipolitikk på naturens premisser – til beste for klima, naturmangfold, mennesker og næringsliv Dette er en rapport om norsk energi og energipolitikk, som er basert på 30 innspill fra en rekke fagpersoner innen ulike områder med relasjon til energiproduksjon. Den viser at ved det ikke er behov for å bygge flere vindkraftverk eller legge flere vassdrag i rør for å gjennomføre omfattende elektrifisering av Norge for å fase ut fossil energi. Hovedtiltaket er storstilt satsing på energieffektivisering for å frigjøre fornybar energi.

Om bjørndalen-2021-standard-2

Slåttedugnad på Bjørndalen - 22. august 2021

Vi har hatt slåttedag på Bjørndalen kvart år sidan 2015, for å restaurere slåtteengene og ta vare på det biologiske mangfaldet. Du kan vera med på å rake, kanskje slå med ljå, og gjenskape gode livsvilkår for blomar, insekter, fuglar og anna levande liv. Bjørndalen er også eit fint turmål for familiar. I år vil 27 sjarmerande killingar og geiter under leiing av bukken Kratt-knuse ønskje deg velkomen til Bjørndalen.

Utløp fra Fagerlivatnet til Bjørnlivatnet

Vannforvaltningsplan - gruveforurensning

Det skal vedtakast ny forvaltningsplan for vannområde Orkla, for 2022 - 2027. Naturvernforbundet i Orklaregionen har sendt høyringsuttale, der vi mellom anna stiller krav om langt betre, og varige tiltak mot forureininga frå gruvene. Dette omfattar også at Bjørnlivatnet skal oppnå "god tilstand" i løpet av planperioden.

Kart-Resdalen

Nytt naturreservat i Resdalen

I statsråd 23.06.2021 vart det oppretta eit nytt naturreservat i Resdalen på 732 daa, i skråningene ned mot Resa. Vi er glade for at dette spesielle området er verna gjennom frivillig vern.

Viser fra 1 til 4 av totalt 166 artikler