Du er her:

Nyheter

Bever

Beverjakt i Orkland - høyringsuttale frå Naturvernforbundet

Det er foreslått forskrift for beverjakt i heile Orkland. Vi sendte høyringsuttale 20.12.2020, og er kritiske til å innføre nærings- og rekreasjonsjakt på bever i Orkland kommune. For å forvalte bestanden, meiner vi at det må vera tilstrekkeleg med skadefelling etter at alle relevante førebyggjande og avbøtande tiltak er prøvd ut og omfanget av skadar er vesentlege. Dersom det blir jakt, går vi inn for vern langs Orkla, vern av beverhytter i perioden april-juni når det er avhengige ungar i hytta, og redusert jakttid om våren.

P9080952

Er vindkrafta "grøn"? Innspel til EUs "taksonomi"

18.12.2020 sendte Naturvernforbundet i Trøndelag høyringsinnspel til EUs forslag til "taksonomi". Det vil seia vilkår for når ein kan kalle ein aktivitet for "grøn". Dersom vindkrafta i norsk natur ikkje får stempelen "grøn", så blir krafta vanskelegare å selje, og prisen går ned. Då blir det ikkje like interessant å investere i slik naturøydeleggjande vindkraft.

Varde-08-10-2019

Vardetenning mot vindkraft

8. oktober 2020 kl 18:00 og utover blir det bål på Raudhåmmaren, rett opp for Orkanger. Vær med på protesten mot nedbygging av norsk natur med svære anlegg for vindindustri.

Viser fra 13 til 16 av totalt 168 artikler