Du er her:

Nyheter

Brosjyre Remmafjellet-1

Brosjyre om Remmafjellet

Naturvernforbundet i Trøndelag og Norsk Ornitologisk forening har gjeve ut brosjyre om Remmafjellet i Snillfjord/ Orkland (november 2019) Statkrafts konsesjon for vindkraft krev at anlegget skal vera i drift innan 1. oktober 2020, noko som ikkje er mogleg. Vi hevdar difor at det ikkje finst gyldig konsesjon for Remmafjellet. Statkraft har søkt om utsetting av frist for igangsetting til 31.12.2024, ein søknad vi meiner at må bli behandla som ny søknad, med full konsekvensutgreiing som ny søknad.

Norsk kylling og furumokjela

Furumokjela - klage til ESA

Naturvernforbundet i Orklaregionen sendte 19.12.2017 klage til Efta Surveillance Autrhority over at Noreg hadde brote EUs vassrammedirektiv fordi Furumokjela vart fylt att for å byggje Norsk Kylling. ESA sendte 01.10.2019 brev til oss om at sakshandsamars forslag til vedtak var å avvise klagen. Vi kunne kommentere forslaget, og sendte 04.11.2019 kommentarbrev til ESA med ny informasjon.

Varde-08-10-2019

Vardebrenning mot vindkraft 8. oktober 2019

Ein landsfemnande aksjon med vardebrenning mot vindkraft i norsk natur. Det var vardar fleire stadar i regionen, og folk på Orkanger kunne sjå bålvarselet frå Raudhåmmaren. I vår region står kampen spesielt om å forsvare Remmafjellet i Snillfjord mot inngrep. Vi reknar med at Svarthammaren er berga etter det klåre vedtaket mot inngrepet i Snillfjord kommunestyre.

Viser fra 21 til 24 av totalt 168 artikler