Du er her:

Nyheter

Klesbyttedag

Klesbyttefest 12. oktober

Vi gjentar suksessen fra 4. mai, og arrangerer ny klesbyttedag i samarbeid mellom Naturvernforbundet i Orklaregionen og Orkdal folkebibliotek, lørdag 12. oktober kl 11 - 14 på Orkanger bibliotek, 2. etasje. Arrangementet er støtta av Orkla Sparebank.

Sept 2019-Under bygging-Norsk Kylling

Energisentral, klimagass og utslepp til Orkdalsfjorden

Norsk Kylling har søkt om å etablere ein energisentral på 25 MW, basert på fossil gass (LPG/ propan) som reserve/ tillegg ved streng kulde eller når Thamshavn verk ikke kan levere varme (revisjonsstans etc). Sentralen blir berre i drift av og til, men fordi den er så stor, blir det forventa årlege utsleppet av klimagass ganske stort. 2.300 tonn årleg utslepp av CO2, tilsvarande 15% av utsleppet frå vegtrafikken i Orkdal. Norsk kylling søkjer i tillegg om utslepp av biologisk materiale frå slakteriets reinseanlegg og utslepp av varmt kjølevatn.

P9080977

Forsvar Remmafjellet mot nedbygging

Geitfjellet er bygget ned med vindkraft, og Svarthammaren er sannsynlegvis berga etter det klåre vedtaket i Snillfjord kommunestyre. No er det Remmafjellet i Snillfjord som står for tur, og den utbygginga kan vi stanse.

Svar frå partia i Orkland-kommunestyreval 2019

Positive svar frå Partia i Orkland

Naturvernforbundet sendte 11 spørsmål til partia som stiller til val i Orkland 2019, og har fått svar frå alle. Kort oppsummert må vi seia oss godt nøgde med mange positive svar, der alle eller nesten alle parti har slutta opp om viktige spørsmål for Naturvernforbundet. Det lover godt for samarbeid med Orkland kommune dei neste fire åra.

Viser fra 25 til 28 av totalt 168 artikler