Du er her:

Nyheter

Hund og jeger

Forsvar fjella i Snillfjord

Tre kraftselskap har flokka seg rundt området Svarthammaren i Snillfjord for å byggje industrianlegg for kraftproduksjon på eit område frå 22 til 29 km2. Turbinane i Smøla og Hitra blir små, «berre» 110 meter totalhøgd, samanlikna med dei monsterturbinane som er planlagde på Svarthammaren; 4,3 – 7 MW turbinar, opp mot 250 meters høgd for dei på 7 MW.

IMG_3419 Tellenes
Stod som lesarinnlegg i Klassekampen 7. august 2019

Gir norsk eksport av vindkraft redusert utslepp av klimagass?

Gir norsk eksport av fornybar energi redusert utslepp av klimagass i Europa? NVE og mange andre hevdar dette, men stemmer det i praksis? Lat oss bruke Tyskland som eksempel. Tyskland har satsa sterkt på vind, sol og bio, og spesielt i etter 2009 har den fornybare elproduksjonen gått kraftig opp. I følgje teorien skulle då den fossile produksjonen og utsleppa gå ned, men det har ikkje skjedd.

Avlys vindkraftplanen for Remmafjellet

Naturvernforbundet i Orklaregionen sendte 26.06.2019 høyringsuttale til Statkrafts søknad om utsetting av konsesjonen for Remmafjellet vindkraftanlegg, ikkje langt frå Geitfjellet som Statkraft har under bygging. Vi går sterkt mot anlegget, krev tilbaketrekking av konsesjonen og ber Statkraft om å trekke seg ut av dette.

Reguleringa av Strømtjønna til skade for Storlom

Naturvernforbundet sendte 20.06.2019 brev til NVE om reguleringa av Strømtjønna i Orkdal, som er til skade for raudlista storlom. Isen går tidleg i mai, og då startar hekkinga ganske raskt, men streng regulering av vatnet startar først 1. juni, alt for seint. I år ble reiret oversvømt.

Viser fra 29 til 32 av totalt 166 artikler