Du er her:

Nyheter

Midt-Noreg Vind-2

Faktahefte om vindkraft

Naturvernforbunda i Møre og Romsdal og Trøndelag har gått saman om å lage eit faktahefte om vindkraft på land, som vi håper at kan vera til nytte i kampane mot vindkraftanlegg over heile landet.

Hund og jeger

Forsvar fjella i Snillfjord

Tre kraftselskap har flokka seg rundt området Svarthammaren i Snillfjord for å byggje industrianlegg for kraftproduksjon på eit område frå 22 til 29 km2. Turbinane i Smøla og Hitra blir små, «berre» 110 meter totalhøgd, samanlikna med dei monsterturbinane som er planlagde på Svarthammaren; 4,3 – 7 MW turbinar, opp mot 250 meters høgd for dei på 7 MW.

IMG_3419 Tellenes
Stod som lesarinnlegg i Klassekampen 7. august 2019

Gir norsk eksport av vindkraft redusert utslepp av klimagass?

Gir norsk eksport av fornybar energi redusert utslepp av klimagass i Europa? NVE og mange andre hevdar dette, men stemmer det i praksis? Lat oss bruke Tyskland som eksempel. Tyskland har satsa sterkt på vind, sol og bio, og spesielt i etter 2009 har den fornybare elproduksjonen gått kraftig opp. I følgje teorien skulle då den fossile produksjonen og utsleppa gå ned, men det har ikkje skjedd.

Avlys vindkraftplanen for Remmafjellet

Naturvernforbundet i Orklaregionen sendte 26.06.2019 høyringsuttale til Statkrafts søknad om utsetting av konsesjonen for Remmafjellet vindkraftanlegg, ikkje langt frå Geitfjellet som Statkraft har under bygging. Vi går sterkt mot anlegget, krev tilbaketrekking av konsesjonen og ber Statkraft om å trekke seg ut av dette.

Viser fra 29 til 32 av totalt 168 artikler