Du er her:

Nyheter

Fylkesmannen avslo søknaden 27.07.2018. Vi uttalte oss i brev.

La oteren leve i Orkla

25.03.2019: NINA konkluderer med at oteren "kan tarrotta på minken". Naturvernforbundet i Orklaregionen gjekk i brev til Fylkesmannen mot søknaden om fellingsløyve på inntil 5 otrar i Orkla, slik det var offentleggjort i avisa Sør Trøndelag. Fylkesmannen avslo 27.07.18 søknaden om fellingsløyve: "Fylkesmannen gir avslag på søknad om felling av oter som tar laks i elva Orkla. Oter er klassifisert som en trua art, og laks er en naturlig matkilde for arten. I tillegg vektlegges at det er yngletid for oter."

21 12 Orkland befaring skog biotop

Avslører hogst i nøkkelbiotoper

15.12.2021 | Sist oppdatert: 15.12.2021

Naturvernforbundet har sendt klage på hogst i nøkkelbiotoper. Dette er en oppfølging av klage sendt til Statsforvalteren i Trøndelag i 2020. Vi anser slik hogst som svært alvorlige brudd på sertifiseringen.

Naturvernforbundet i Orklaregionen - årsmøte 2020

2. mars 2020 var det årsmøte i Naturvernforbundet i Orklaregionen. Før årsmøtet var det eit veldig flott film- og foredragsmøte med filmskapar og politikar Arne Nævra, som vi arrangerte saman med Grytdalens venner. Det var 150 deltakarar på det opne møtet.

Viser fra 37 til 40 av totalt 168 artikler