Du er her:

Nyheter

Naturvernforbundet i Orklaregionen - årsmøte 2020

2. mars 2020 var det årsmøte i Naturvernforbundet i Orklaregionen. Før årsmøtet var det eit veldig flott film- og foredragsmøte med filmskapar og politikar Arne Nævra, som vi arrangerte saman med Grytdalens venner. Det var 150 deltakarar på det opne møtet.

Remmafjellet2

Brev til Statkraft om å trekke seg frå Remmafjelelt

29.11.2019: Naturvenforbunda i Trøndelag og Orklaregionen, Orkla Jeger og Fiskerforening, Trondheim Turistforening og Norsk Ornitologisk forening Trøndelag: Vi ber Statkraft Vind Utvikling DA trekke seg frå planen om å etablere vindkraft på Remmafjellet i Snillfjord og dermed bidra til at dette området blir bevart for oss og for framtidas generasjonar, både når det gjeld natur­verdiar, landskap og friluftsliv.

Grønøra_vest

Klage på vedtak: reguleringsplan for havn på Grønøra Vest

Naturvernforbundet i Orklaregionen og Norske Lakseelver har sendt felles klage på kommunestyrets vedtak 19.06.2019 om reguleringsplan for hamn på Grønøra vest. Klagen peiker på at det er ulovleg med slike store inngrep i munningsområdet i nasjonale laksevassdrag, at saksframlegget bryt med naturmangfaldlova, og at det er ny informasjon om forureining som ikkje er vurdert.

Viser fra 37 til 40 av totalt 166 artikler