Du er her:

Nyheter

Rydda materiale

Vellukka rydding i Håvika 5. juni 2021

5. juni var verdas miljødag, og den dagen markerte vi med rydding i Håvika ved Moldtua i gamle Snillfjord kommune. 6 deltakarar rydda ca. 1400 liter avfall; taugverk, ulike plastartiklar, skrapmetall og noko impregnert treverk.

Håvika

Rydding i Håvika 5. juni 2021

5. juni er verdas miljødag, og den dagen markerer vi med rydding av plast og anna søppel som har drive i land i Håvika, i gamle Snillfjord kommune. Vi ønskjer alle velkomne til dette viktige arbeidet, og til ein triveleg dag i vakre Håvika.

P9080977

Remmafjellet - berga frå vindkraft

Olje og Energidepartementet gav i dag Statkraft melding om at dei ikkje får utsett frist for å byggje anlegg for vindindustri på Remmafjellet. Det vil seia at Statkraft ikkje lengre har konsesjon. Takk til alle som har stått på for å verne Remmafjellet mot nedbygging, spesielt folk i gamle Snilljford kommune.

Verdien av myr

Årsmøtet 2021 og verdien av myr

På årsmøtet til Naturvernforbundet i Orklaregionen hadde vi eit tankevekkande foredrag om myr frå ein av landets fremste myrforskarar, Marte Fandrem på NTNU. Myr gir oss mange tenester, både som lager for karbon, flomdemping og heim for mange artar. Drenerte myrer står for 10 - 15% av Noregs totale utslepp av klimagassar. Stans i nedbygging av myr, og restaurering av myr, vil gje stort redusert utslepp av klimagass.

Viser fra 5 til 8 av totalt 166 artikler