Du er her:

Nyheter

Bjørndalen 2019

Vellukka slåttedag på Bjørndalen 25. august 2019

25. august var årets slåttedugnad på Bjørndalen, med 30 deltakarar. Dette er femte året vi har slik dugnad for å bidra til det biologiske artsmangfaldet i dei gamle slåtteengene. I år har det vore gjennomgang med biolog for å sjå om tilstanden har blitt betre. Vi ventar spent på resultatet. Det var ikkje minst triveleg at det var mange yngre folk med på slåttedagen.

Plastsøppel
Ope møte om plast og fugl, og årsmøte for Naturvernforbundet

Kva gjer vi med plast i regionen? Kva skjer på Råbygdfjæra/ Gjølmesørene?

Forsøpling med plast er eit av dei store miljøproblema i vår tid. I samarbeid med Folkebiblioteket på Orkanger utfordra vi sentrale aktørar til å fortelje kva som blir gjort for å redusere problemet med plastsøppel på eit ope møte 7. mars 2019. 23 møtte opp og høyrde innlegg frå Naturvernforbundet, Hamos og den komande klima- og miljøkoordinatoren i Orkland kommune. Biblioteket hadde utstilling av aktuell litteratur.

Skilt_ved_Osbrua

Gangåsvatnet og Skjenaldelva - innspel til nye vilkår

Regulanten Bekk og Strøm, ønskjer at arbeidet med revisjon skal bli sett i gang først i desember 2019, men vi håper at dette arbeidet kan bli starta så snart som mogleg, då erfaringa seier at ein revisjonsprosess tek tid. For vår del dreier det seg om å få klåre rammer for reguleringa framover, av omsyn til biologisk mangfald i Gangåsvatnet og Skjenaldelva. Naturvernforbundet har difor sendt brev til NVE 19.01.2019 med innspel til kva vi meiner at bør bli vurdert i ein revisjon.

IMG_3419 Tellenes
Innlegget står på nettsidene til avisa Hitra-Frøya

Frøya vindkraft - trekk konsesjonen

Forvaltningslova gir rett til å gjera om vedtak, og på jusstudiet ved Universitetet i Oslo gir dei følgjande rettleiing for når vedtak kan bli gjort om: «det oppstår nye faktiske forhold (man får ny kunnskap om eksisterende skadevirkninger)», eller «saken nå vurderes annerledes enn på avgjørelsestidspunktet.» Vi meiner at dette gir grunnlag for å trekke konsesjonen attende.

Viser fra 41 til 44 av totalt 166 artikler