Du er her:

Naturvernforbundet i Steinkjer

Styret i Naturvernforbundet i Steinkjer består av:

Leder: 
Torgeir Havik (gjenvalg)

Styremedlemmer: 
Asle Hegge, nestleder
Olav Olsen, sekretær
Stein Tessem, kasserer

Anne Hulbækdal, styremedlem

Varamedlemmer:
Marit Smith Sørhøy, første varamedlem
Isabel Muller, andre varamedlem

Revisor:
Dag Ystad

 

Naturvernforbundet i Steinkjer er også på Facebook, klikk her for å komme dit.

 

Økologisk mat er klimavennlig

Skogen løser ikke klimaproblemet alene

Artikkelen ble sist oppdatert: 07.03.2022