Du er her:

Naturvernforbundet i Stjørdal og Meråker

Lokallaget i Stjørdal og Meråker jobber med et bredt spekter av miljøvernsaker i regionen.

Stjørdal og Meråker står foran store miljøutfordringer i årene som kommer. Dette gjelder både arealpress knyttet til sentrumsutvikling og samferdsel sentralt i Stjørdal, men også kraftutbygginger lenger opp i dalen. 

En sentral sak for laget er å ta vare på Langøra som et naturområde og det gamle elveleiet ved utløpet av Stjørdalselva. En annen sak er å sikre at den såkalte kyststien som planlegges tar hensyn til naturverdiene i strandsonen,  og ikke minst er skånsom rundt verneområdene på Vikanlandet. En tredje sak er å begrense omfang og skadevirkninger av snøskuterløyper i Meråker. Naturvernforbundet deltar aktivt på den store strandryddedagen og arbeider mot marin forsøpling. Lokallaget arrangerer også naturgledeturer i samarbeid med fylkeslaget. 

Artikkelen ble sist oppdatert: 17.03.2019

Nyheter

Høringsuttalelse i Stjørdal

Kommunedelplan for naturmangfold

21.11.2021 | Sist oppdatert: 21.11.2021

For å oppnå vedtatte miljømål må kommunen ha en bærekraftig forvaltning av natur og naturmangfold samt bevare uberørt natur, store sammenhengende naturområder og økologiske korridorer.

Årsmøte avholdt

Offensiv arbeidsplan

10.11.2021 | Sist oppdatert: 03.12.2021

Lokallaget har valgt nytt styre og vedtatt arbeidsplan på årsmøtet.

20210827_200047
Naturglede

Fin flaggermussafari

02.09.2021 | Sist oppdatert: 02.10.2021

Vellykket "safari" med nærmere 40 deltagere, både voksne og barn, i høstkveld på Mæle gård.

Høringsuttalelse

Boligbygging på dyrket mark må unngås

22.04.2021 | Sist oppdatert: 02.10.2021

Naturvernforbundet arbeider for bærekraftig forvaltning av ressursene i tråd med naturgrunnlaget. Bevaring av de knappe matjordressursene er en del av dette.

Høringssvar til planprogram

Kommunedelplan naturmangfold

10.04.2021 | Sist oppdatert: 09.05.2021

Vårt viktigste anliggende: Planen må utformes slik at den gir en effekt.

Viser fra 1 til 8 av totalt 63 artikler