Du er her:

Naturvernforbundet i Stjørdal og Meråker

Lokallaget i Stjørdal og Meråker jobber med et bredt spekter av miljøvernsaker i regionen.

Stjørdal og Meråker står foran store miljøutfordringer i årene som kommer. Dette gjelder både arealpress knyttet til sentrumsutvikling og samferdsel sentralt i Stjørdal, men også kraftutbygginger lenger opp i dalen. 

En sentral sak for laget er å ta vare på Langøra som et naturområde og det gamle elveleiet ved utløpet av Stjørdalselva. En annen sak er å sikre at den såkalte kyststien som planlegges tar hensyn til naturverdiene i strandsonen,  og ikke minst er skånsom rundt verneområdene på Vikanlandet. En tredje sak er å begrense omfang og skadevirkninger av snøskuterløyper i Meråker. Naturvernforbundet deltar aktivt på den store strandryddedagen og arbeider mot marin forsøpling. Lokallaget arrangerer også naturgledeturer i samarbeid med fylkeslaget. 

Artikkelen ble sist oppdatert: 17.03.2019

Nyheter

Sommerjobb for miljøet

Dalførepatruljen er i gang

11.07.2022 | Sist oppdatert: 18.07.2022

Martin Halvorsen og Oliver Lillebo fikk jobben og er nå i gang med viktig søppelrydding som årets Dalførepatrulje.

Ny kommuneplan i Meråker

Innspill til planprogrammet

24.06.2022 | Sist oppdatert: 24.06.2022

Naturvernforbundet i Stjørdal og Meråker fremmer en rekke forslag til planprogrammet for Kommuneplanens arealdel 2024-2036 i Meråker.

FrigårdenFagerhaug220513
Skolebesøk

Friluft på Frigården

14.05.2022 | Sist oppdatert: 14.06.2022

Fin tur på Frigården med lærere og elever fra Fagerhaug International School.

Debattinnlegg

Deponiplanene på Frigården må skrinlegges

13.05.2022 | Sist oppdatert: 14.05.2022

Utvidelse av området for deponi og næring på Stormyra samt et nytt stort deponi kalt «Hell miljøpark» (!) på Frigården vil være svært ødeleggende for viktige naturverdier.

Strandryddedagen22a
Strandryddedagen

Ryddet i Stokkbekken

25.04.2022 | Sist oppdatert: 25.04.2022

Tusen takk til dere som møtte opp på Strandryddedagen lørdag 23. april!

Viser fra 1 til 8 av totalt 77 artikler