Du er her:

Naturvernforbundet i Stjørdal og Meråker

Lokallaget i Stjørdal og Meråker jobber med et bredt spekter av miljøvernsaker i regionen.

Stjørdal og Meråker står foran store miljøutfordringer i årene som kommer. Dette gjelder både arealpress knyttet til sentrumsutvikling og samferdsel sentralt i Stjørdal, men også kraftutbygginger lenger opp i dalen. 

En sentral sak for laget er å ta vare på Langøra som et naturområde og det gamle elveleiet ved utløpet av Stjørdalselva. En annen sak er å sikre at den såkalte kyststien som planlegges tar hensyn til naturverdiene i strandsonen,  og ikke minst er skånsom rundt verneområdene på Vikanlandet. En tredje sak er å begrense omfang og skadevirkninger av snøskuterløyper i Meråker. Naturvernforbundet deltar aktivt på den store strandryddedagen og arbeider mot marin forsøpling. Lokallaget arrangerer også naturgledeturer i samarbeid med fylkeslaget. 

Artikkelen ble sist oppdatert: 17.03.2019

Nyheter

OrgE6klage
NY E6 RANHEIM-VÆRNES

Klager på E6-dispensasjon ved Hellstranda

15.10.2020 | Sist oppdatert: 22.10.2020

Naturvernforbundet sammen med en rekke organisasjoner klager på dispensasjonen Utvalg Plan og Miljø i Stjørdal har gitt Nye Veier for å starte utfylling ved Hellstranda. Det er gjort feil som gjør at vedtaket er ugyldig.

Åpent brev til ordfører og kommunedirektør i Stjørdal

Hva gjør ordfører og kommunedirektør for å unngå saksbehandlingsfeil?

01.10.2020 | Sist oppdatert: 22.10.2020

E6-utbyggingen mellom Ranheim og Værnes har blitt en underlig historie der hastverket etter å legge asfalt over natur og matjord overkjører ikke bare politiske avtaler om nullvekst i biltrafikken, men også bryter med kravene til miljøutredning.

Nytt verneområde

Støtter Kongrosletta naturreservat

02.07.2020 | Sist oppdatert: 02.07.2020

Naturvernforbundet i Stjørdal og Meråker gir sin fulle støtte til Fylkesmannens forslag til opprettelsen av Kongrosletta naturreservat.

OrgE6klage
Ny E6 Ranheim-Værnes

Klager på Stjørdals E6-vedtak

27.06.2020 | Sist oppdatert: 01.07.2020

Naturvernforbundet sammen med en rekke organisasjoner klager på vedtaket i Stjørdal kommunestyre av utbyggingsplanen for ny E6. Det er gjort saksbehandlingsfeil som gjør at vedtaket er ugyldig, og det har et manglende kunnskapsgrunnlag.

MatsHenrikNettsideStjNytt
Dalførepatruljen

Mats og Henrik fikk jobben

27.06.2020 | Sist oppdatert: 27.06.2020

Det var stor interesse og mange gode søknader til Dalførepatruljen. Nå er Mats Maalø og Henrik Kraft ansatt.

Spennende sommerjobb

Vil du jobbe i Dalførepatruljen?

14.05.2020 | Sist oppdatert: 14.05.2020

​​​​​​​Her har du muligheten til å rydde rundt stoppestedene ved ferdselsårene i Stjørdal og Meråker! Det gir en renere natur, spennende sommeropplevelser og inntekt.

Sammen for Stjørdals strandsone

Vil bevare Saltøya

05.05.2020 | Sist oppdatert: 05.05.2020

Naturvernforbundet sammen med flere natur- og friluftsorganisasjoner krever at Saltøya bevares mot inngrep.

Viser fra 1 til 8 av totalt 48 artikler