Du er her:

Naturvernforbundet i Stjørdal og Meråker

Lokallaget i Stjørdal og Meråker jobber med et bredt spekter av miljøvernsaker i regionen.

Stjørdal og Meråker står foran store miljøutfordringer i årene som kommer. Dette gjelder både arealpress knyttet til sentrumsutvikling og samferdsel sentralt i Stjørdal, men også kraftutbygginger lenger opp i dalen. 

En sentral sak for laget er å ta vare på Langøra som et naturområde og det gamle elveleiet ved utløpet av Stjørdalselva. En annen sak er å sikre at den såkalte kyststien som planlegges tar hensyn til naturverdiene i strandsonen,  og ikke minst er skånsom rundt verneområdene på Vikanlandet. En tredje sak er å begrense omfang og skadevirkninger av snøskuterløyper i Meråker. Naturvernforbundet deltar aktivt på den store strandryddedagen og arbeider mot marin forsøpling. Lokallaget arrangerer også naturgledeturer i samarbeid med fylkeslaget. 

Artikkelen ble sist oppdatert: 17.03.2019

Nyheter

20210827_200047
Naturglede

Fin flaggermussafari

02.09.2021 | Sist oppdatert: 02.10.2021

Vellykket "safari" med nærmere 40 deltagere, både voksne og barn, i høstkveld på Mæle gård.

Høringsuttalelse

Boligbygging på dyrket mark må unngås

22.04.2021 | Sist oppdatert: 02.10.2021

Naturvernforbundet arbeider for bærekraftig forvaltning av ressursene i tråd med naturgrunnlaget. Bevaring av de knappe matjordressursene er en del av dette.

Høringssvar til planprogram

Kommunedelplan naturmangfold

10.04.2021 | Sist oppdatert: 09.05.2021

Vårt viktigste anliggende: Planen må utformes slik at den gir en effekt.

Innlegg med fylkeslaget

Nei til vindindustri i Stjørdal!

27.02.2021 | Sist oppdatert: 27.02.2021

Leksdal statsallmenning er et viktig naturområde som nå er foreslått som anlegg for vindindustri. 30 enorme vindturbiner medfører voldsomme inngrep på bakken og rasering av verdifull natur. Naturvernforbundet avviser behovet for en slik utbygging og ber kommunen stanse initiativet.

Viser fra 17 til 24 av totalt 77 artikler