Du er her:

Naturvernforbundet i Stjørdal og Meråker

Lokallaget i Stjørdal og Meråker jobber med et bredt spekter av miljøvernsaker i regionen.

Stjørdal og Meråker står foran store miljøutfordringer i årene som kommer. Dette gjelder både arealpress knyttet til sentrumsutvikling og samferdsel sentralt i Stjørdal, men også kraftutbygginger lenger opp i dalen. 

En sentral sak for laget er å ta vare på Langøra som et naturområde og det gamle elveleiet ved utløpet av Stjørdalselva. En annen sak er å sikre at den såkalte kyststien som planlegges tar hensyn til naturverdiene i strandsonen,  og ikke minst er skånsom rundt verneområdene på Vikanlandet. En tredje sak er å begrense omfang og skadevirkninger av snøskuterløyper i Meråker. Naturvernforbundet deltar aktivt på den store strandryddedagen og arbeider mot marin forsøpling. Lokallaget arrangerer også naturgledeturer i samarbeid med fylkeslaget. 

Artikkelen ble sist oppdatert: 17.03.2019

Nyheter

Kringåsen StjNytt foto
Stjørdals-Nytt 4. januar

Applauderer skogvern

05.01.2019 | Sist oppdatert: 06.01.2019

Stjørdal har fått et nytt naturreservat: Kringåsen. Området er vernet gjennom ordningen for frivillig skogvern. Leder i Naturvernforbundet, Morten Harper, roser de initiativene grunneier Kristoffer Fordal har vist med å tilby skog for frivillig vern.

Høringsuttalelse om Langøra

Veiadkomst er unødvendig

05.12.2018 | Sist oppdatert: 05.12.2018

Naturvernforbundets ber om at ingen av de to alternativene for veiadkomst til Langøra vedtas. Dette er beste løsning ut fra naturvernhensyn. I tillegg vil man da spare betydelige millionbeløp i fremtidige anleggskostnader.

Utmark291118Morten
Debattmøte i Meråker

Engasjert møte om utmarka

01.12.2018 | Sist oppdatert: 01.12.2018

God deltagelse og engasjement da Naturvernforbundet arrangerte debattmøte om bruk og misbruk av utmarka.

Brev til Stjørdal og Meråker kommune

Kantslått må nyanseres etter forholdene

27.10.2018 | Sist oppdatert: 29.10.2018

Naturvernforbundet vil oppfordre kommunen til å bruke vinteren til å planlegge for en mer nyansert kantslått, tilpasset lokale forhold og naturhensyn. 

Flaggermus2018
Naturgledetur

Fin fredagskveld med flaggermus

02.09.2018 | Sist oppdatert: 02.09.2018

Flott høstvær og publikum kjente sin besøkelsestid på flaggermusvandringen ved Mæle gård fredag 31. august.

Skogflaggermus Ekne-5321
Oppslag i Stjørdals-Nytt

Bli med på flaggermusvandring!

30.08.2018 | Sist oppdatert: 30.08.2018

Fredag 31. august kan du være med dem og oppleve flaggermus i levende live på Mæle gård i Reealleen.

Innlegg i Bladet og Adressa

Elva og flyplassen

22.08.2018 | Sist oppdatert: 22.08.2018

Naturvernforbundet mener den foreslåtte utbyggingen av Værnes flyplass er uakseptabel.

Viser fra 17 til 24 av totalt 48 artikler