Du er her:

Naturvernforbundet i Stjørdal og Meråker

Lokallaget i Stjørdal og Meråker jobber med et bredt spekter av miljøvernsaker i regionen.

Stjørdal og Meråker står foran store miljøutfordringer i årene som kommer. Dette gjelder både arealpress knyttet til sentrumsutvikling og samferdsel sentralt i Stjørdal, men også kraftutbygginger lenger opp i dalen. 

En sentral sak for laget er å ta vare på Langøra som et naturområde og det gamle elveleiet ved utløpet av Stjørdalselva. En annen sak er å sikre at den såkalte kyststien som planlegges tar hensyn til naturverdiene i strandsonen,  og ikke minst er skånsom rundt verneområdene på Vikanlandet. En tredje sak er å begrense omfang og skadevirkninger av snøskuterløyper i Meråker. Naturvernforbundet deltar aktivt på den store strandryddedagen og arbeider mot marin forsøpling. Lokallaget arrangerer også naturgledeturer i samarbeid med fylkeslaget. 

Artikkelen ble sist oppdatert: 17.03.2019

Nyheter

Oppslag i Bladet

Storsalamander foran Hell Arena

04.08.2018 | Sist oppdatert: 04.08.2018

Varaordfører Ole Hermod Sandvik erkjenner overfor Bladet at Stjørdal kommune ikke har gjort tiltak for Storsalamanderen. Naturvernforbundet mener kommunen må ta det nasjonale ansvaret man har fått. Da kan man ikke gi klarsignal for motoranlegget Hell Arena på Frigården.

Har sendt brev til kommunen

Reagerer på ulovlig veg

30.07.2018 | Sist oppdatert: 30.07.2018

Naturvernforbundet krever at en dispensasjonssøknad for den ulovlig bygde vegen på Frigården må avvises.

Høringsuttalelse om Langøra

Det gamle elveløpet er svært viktig for biologisk mangfold

26.07.2018 | Sist oppdatert: 26.07.2018

Utfylling av det gamle elveløpet og nedbygging av Langøra Sør vil være uakseptable naturinngrep. Det er budskapet i en felles høringsuttalelse fra Naturvernforbundet og Norsk Ornitologisk Forening.

Planforslag om Langøra

Ny rapport bekrefter at elveløpet må bevares

13.06.2018 | Sist oppdatert: 13.06.2018

Naturvernforbundet mener NTNUs rapport om Langøra viser at selv en delvis utfylling av det gamle elveleiet er et uforsvarlig sjansespill med sjøørreten. Å bygge en ny "lagune" gir ingen garanti for å bevare naturverdiene.

Høringsuttalelse om Storvika

Bra med bilfritt, kritisk til boliger

06.06.2018 | Sist oppdatert: 06.06.2018

Naturvernforbundet støtter stengingen av bilvei inn til Storvika, som beskrevet i planforslaget. Naturvernforbundet er derimot kritisk til en relativt høy blokk som vil endre helheten i området der bygningene i dag i mindre grad «stikker seg ut» i det som i stor grad er et naturområde.

Naturgledetur

Bevervandring er utsatt

29.05.2018 | Sist oppdatert: 29.05.2018

Bevervandringen i Meråker, som var planlagt 10. juni, er av praktiske grunner utsatt til senere i sommer. Ny dato kommer!

Innlegg i Bladet

Nå har vi rydda stranda…

29.05.2018 | Sist oppdatert: 29.05.2018

Strandryddedagen har igjen gjort Stjørdal renere og fjernet store mengder plast og annet søppel fra naturen. Naturvernforbundet har ti strakstiltak for å redusere den stadige plastforsøplingen.

Viser fra 25 til 32 av totalt 48 artikler