Du er her:

Naturvernforbundet i Stjørdal og Meråker

Lokallaget i Stjørdal og Meråker jobber med et bredt spekter av miljøvernsaker i regionen.

Stjørdal og Meråker står foran store miljøutfordringer i årene som kommer. Dette gjelder både arealpress knyttet til sentrumsutvikling og samferdsel sentralt i Stjørdal, men også kraftutbygginger lenger opp i dalen. 

En sentral sak for laget er å ta vare på Langøra som et naturområde og det gamle elveleiet ved utløpet av Stjørdalselva. En annen sak er å sikre at den såkalte kyststien som planlegges tar hensyn til naturverdiene i strandsonen,  og ikke minst er skånsom rundt verneområdene på Vikanlandet. En tredje sak er å begrense omfang og skadevirkninger av snøskuterløyper i Meråker. Naturvernforbundet deltar aktivt på den store strandryddedagen og arbeider mot marin forsøpling. Lokallaget arrangerer også naturgledeturer i samarbeid med fylkeslaget. 

Artikkelen ble sist oppdatert: 17.03.2019

Nyheter

OrgE6klage
Ny E6 Ranheim-Værnes

Klager på Stjørdals E6-vedtak

27.06.2020 | Sist oppdatert: 01.07.2020

Naturvernforbundet sammen med en rekke organisasjoner klager på vedtaket i Stjørdal kommunestyre av utbyggingsplanen for ny E6. Det er gjort saksbehandlingsfeil som gjør at vedtaket er ugyldig, og det har et manglende kunnskapsgrunnlag.

MatsHenrikNettsideStjNytt
Dalførepatruljen

Mats og Henrik fikk jobben

27.06.2020 | Sist oppdatert: 27.06.2020

Det var stor interesse og mange gode søknader til Dalførepatruljen. Nå er Mats Maalø og Henrik Kraft ansatt.

Spennende sommerjobb

Vil du jobbe i Dalførepatruljen?

14.05.2020 | Sist oppdatert: 14.05.2020

​​​​​​​Her har du muligheten til å rydde rundt stoppestedene ved ferdselsårene i Stjørdal og Meråker! Det gir en renere natur, spennende sommeropplevelser og inntekt.

Sammen for Stjørdals strandsone

Vil bevare Saltøya

05.05.2020 | Sist oppdatert: 05.05.2020

Naturvernforbundet sammen med flere natur- og friluftsorganisasjoner krever at Saltøya bevares mot inngrep.

Ferskvannspatruljen-2019-KAA-StjNytt
Ferskvannspatruljen i Stjørdal

Skal rydde vann og vassdrag

30.06.2019 | Sist oppdatert: 30.06.2019

Ingrid Skjei fra Elvran og Siri Hammer Gjevik fra Skatval er ansatt i sommerens Ferskvannspatrulje. 1. juli setter de i gang og skal rydde vann og vassdrag gjennom hele juli.

Innlegg i Bladet

Tar lokalpolitikerne sitt eget vedtak om miljøkrise på alvor?

Spørsmålet er hvordan Stjørdal kommune følger opp dette når det skal omsettes til handling. I denne saken har kommunestyret lagt lista svært høyt, og det er klart at eventuelle framtidige vedtak som er negative for klima eller naturmangfold, kan bli lagt merke til i den grad at vedtaket om miljøkrise blir stående igjen som «tomme ord».

Sommerjobb i friluft

Vil du jobbe i Ferskvannspatruljen?

21.05.2019 | Sist oppdatert: 23.05.2019

Her har du muligheten til å rydde langs vann og vassdrag i Stjørdal! Det gir en renere natur, fine naturopplevelser og inntekt.

Viser fra 33 til 40 av totalt 77 artikler