Du er her:

Naturvernforbundet i Stjørdal og Meråker

Lokallaget i Stjørdal og Meråker jobber med et bredt spekter av miljøvernsaker i regionen.

Stjørdal og Meråker står foran store miljøutfordringer i årene som kommer. Dette gjelder både arealpress knyttet til sentrumsutvikling og samferdsel sentralt i Stjørdal, men også kraftutbygginger lenger opp i dalen. 

En sentral sak for laget er å ta vare på Langøra som et naturområde og det gamle elveleiet ved utløpet av Stjørdalselva. En annen sak er å sikre at den såkalte kyststien som planlegges tar hensyn til naturverdiene i strandsonen,  og ikke minst er skånsom rundt verneområdene på Vikanlandet. En tredje sak er å begrense omfang og skadevirkninger av snøskuterløyper i Meråker. Naturvernforbundet deltar aktivt på den store strandryddedagen og arbeider mot marin forsøpling. Lokallaget arrangerer også naturgledeturer i samarbeid med fylkeslaget. 

Artikkelen ble sist oppdatert: 17.03.2019

Nyheter

NatuvernforbundetRyddedag5mai18a
Strandryddedagen strekker seg

Ryddet Stokkbekken for søppel

05.05.2018 | Sist oppdatert: 05.05.2018

To proppfulle tilhengere med alskens søppel ble fangsten da Naturvernforbundet i Stjørdal og Meråker ryddet langs Stokkbekken.

Oppslag i Stjørdals-Nytt

Bekymret for tapping av Buvatnet

28.04.2018 | Sist oppdatert: 28.04.2018

- Meldinger om at Buvatnet er blitt nedtappet er alarmerende og gir grunn til bekymring. På forsommeren i fjor så vi også at Buvatnet og Almovatnet ble tappet ned mye mer enn det vi mener er forsvarlig, sier Morten Harper.

Høringsuttalelse om planprogram

Sats på Stjørdal stasjon

Naturvernforbundet i Stjørdal og Meråker er svært opptatt av tiltak som styrker kollektivtransporten i regionen, og vil understreke betydningen av at arbeidet for Stjørdal stasjon som et attraktivt kollektivknutepunkt fremskyndes.

Fra årsmøtet i Stjørdals-Nytt

Den mangfoldige myra

I Trøndelag er vi kjent med vandring i myrer. Hvorfor er myra viktig? Dette ville gjerne Naturvernforbundet i Stjørdal og Meråker få svar på under sitt nylig avholdte årsmøte, skriver Stjørdals-Nytt.

Uttalelse fra årsmøtet

Vern vassdragsnaturen – avvis EUs energibyrå

- Effektkjøring betyr store og stadige svingninger i vannstanden. Det har svært negative konsekvenser for liv og artsmangfold i vassdragsnaturen. Dermed kan en tilknytning til EU-byrået også få følger for Stjørdalselva, som er et nasjonalt laksevassdrag, heter det i denne uttalelsen fra årsmøtet.

Viser fra 33 til 40 av totalt 48 artikler