Du er her:

Naturvernforbundet i Stjørdal og Meråker

Lokallaget i Stjørdal og Meråker jobber med et bredt spekter av miljøvernsaker i regionen.

Stjørdal og Meråker står foran store miljøutfordringer i årene som kommer. Dette gjelder både arealpress knyttet til sentrumsutvikling og samferdsel sentralt i Stjørdal, men også kraftutbygginger lenger opp i dalen. 

En sentral sak for laget er å ta vare på Langøra som et naturområde og det gamle elveleiet ved utløpet av Stjørdalselva. En annen sak er å sikre at den såkalte kyststien som planlegges tar hensyn til naturverdiene i strandsonen,  og ikke minst er skånsom rundt verneområdene på Vikanlandet. En tredje sak er å begrense omfang og skadevirkninger av snøskuterløyper i Meråker. Naturvernforbundet deltar aktivt på den store strandryddedagen og arbeider mot marin forsøpling. Lokallaget arrangerer også naturgledeturer i samarbeid med fylkeslaget. 

Artikkelen ble sist oppdatert: 17.03.2019

Nyheter

Artikkel i Bladet

Vil redde Frigårdsmyra

Naturvernforbundet i drakamp mot motorsportanlegg og amerikanske militærkjøretøy: – Vi har stor tro på at vi kan redde myra, sier Morten Harper, leder av Naturvernforbundet i Stjørdal og Meråker.

Debattinnlegg ved nyttår

Langøra og elva vant 2018

10.01.2018 | Sist oppdatert: 10.01.2018

Bli med på et tankesprang der vi hopper ett år frem i tid, og ser tilbake på 2018. For Naturvernforbundet er det naturlig nok et blikk preget av natur- og miljøsaker. Det er særlig fem viktige hendelser som gjør 2018 til et miljøår for Stjørdal.

Stier i sårbart terreng

Som naturvernere er også vi glad i å ferdes i naturen og ser positivt på at det legges til rette for friluftsliv. Samtidig er det vår oppgave å påpeke at en i dette arbeidet ikke foretar inngrep med negative følger for sårbare arter og andre naturkvaliteter.

La Langøra leve!

Naturvernforbundet i Stjørdal og Meråker samt Norsk Ornitologisk Forening - Stjørdal lokallag sier klart nei til planene om å utvide Værnes flyplass gjennom utfylling i det gamle elveløpet og nedbygging av Langøra.

Viser fra 41 til 48 av totalt 48 artikler