Du er her:

Naturvernforbundet i Stjørdal og Meråker

Lokallaget i Stjørdal og Meråker jobber med et bredt spekter av miljøvernsaker i regionen.

Stjørdal og Meråker står foran store miljøutfordringer i årene som kommer. Dette gjelder både arealpress knyttet til sentrumsutvikling og samferdsel sentralt i Stjørdal, men også kraftutbygginger lenger opp i dalen. 

En sentral sak for laget er å ta vare på Langøra som et naturområde og det gamle elveleiet ved utløpet av Stjørdalselva. En annen sak er å sikre at den såkalte kyststien som planlegges tar hensyn til naturverdiene i strandsonen,  og ikke minst er skånsom rundt verneområdene på Vikanlandet. En tredje sak er å begrense omfang og skadevirkninger av snøskuterløyper i Meråker. Naturvernforbundet deltar aktivt på den store strandryddedagen og arbeider mot marin forsøpling. Lokallaget arrangerer også naturgledeturer i samarbeid med fylkeslaget. 

Artikkelen ble sist oppdatert: 17.03.2019

Nyheter

Brev til Stjørdal og Meråker kommune

Kantslått må nyanseres etter forholdene

27.10.2018 | Sist oppdatert: 29.10.2018

Naturvernforbundet vil oppfordre kommunen til å bruke vinteren til å planlegge for en mer nyansert kantslått, tilpasset lokale forhold og naturhensyn. 

Flaggermus2018
Naturgledetur

Fin fredagskveld med flaggermus

02.09.2018 | Sist oppdatert: 02.09.2018

Flott høstvær og publikum kjente sin besøkelsestid på flaggermusvandringen ved Mæle gård fredag 31. august.

Skogflaggermus Ekne-5321
Oppslag i Stjørdals-Nytt

Bli med på flaggermusvandring!

30.08.2018 | Sist oppdatert: 30.08.2018

Fredag 31. august kan du være med dem og oppleve flaggermus i levende live på Mæle gård i Reealleen.

Innlegg i Bladet og Adressa

Elva og flyplassen

22.08.2018 | Sist oppdatert: 22.08.2018

Naturvernforbundet mener den foreslåtte utbyggingen av Værnes flyplass er uakseptabel.

Oppslag i Bladet

Storsalamander foran Hell Arena

04.08.2018 | Sist oppdatert: 04.08.2018

Varaordfører Ole Hermod Sandvik erkjenner overfor Bladet at Stjørdal kommune ikke har gjort tiltak for Storsalamanderen. Naturvernforbundet mener kommunen må ta det nasjonale ansvaret man har fått. Da kan man ikke gi klarsignal for motoranlegget Hell Arena på Frigården.

Har sendt brev til kommunen

Reagerer på ulovlig veg

30.07.2018 | Sist oppdatert: 30.07.2018

Naturvernforbundet krever at en dispensasjonssøknad for den ulovlig bygde vegen på Frigården må avvises.

Høringsuttalelse om Langøra

Det gamle elveløpet er svært viktig for biologisk mangfold

26.07.2018 | Sist oppdatert: 26.07.2018

Utfylling av det gamle elveløpet og nedbygging av Langøra Sør vil være uakseptable naturinngrep. Det er budskapet i en felles høringsuttalelse fra Naturvernforbundet og Norsk Ornitologisk Forening.

Viser fra 49 til 56 av totalt 77 artikler