Du er her:

Naturvernforbundet i Stjørdal og Meråker

Lokallaget i Stjørdal og Meråker jobber med et bredt spekter av miljøvernsaker i regionen.

Stjørdal og Meråker står foran store miljøutfordringer i årene som kommer. Dette gjelder både arealpress knyttet til sentrumsutvikling og samferdsel sentralt i Stjørdal, men også kraftutbygginger lenger opp i dalen. 

En sentral sak for laget er å ta vare på Langøra som et naturområde og det gamle elveleiet ved utløpet av Stjørdalselva. En annen sak er å sikre at den såkalte kyststien som planlegges tar hensyn til naturverdiene i strandsonen,  og ikke minst er skånsom rundt verneområdene på Vikanlandet. En tredje sak er å begrense omfang og skadevirkninger av snøskuterløyper i Meråker. Naturvernforbundet deltar aktivt på den store strandryddedagen og arbeider mot marin forsøpling. Lokallaget arrangerer også naturgledeturer i samarbeid med fylkeslaget. 

Artikkelen ble sist oppdatert: 17.03.2019

Nyheter

Planforslag om Langøra

Ny rapport bekrefter at elveløpet må bevares

13.06.2018 | Sist oppdatert: 13.06.2018

Naturvernforbundet mener NTNUs rapport om Langøra viser at selv en delvis utfylling av det gamle elveleiet er et uforsvarlig sjansespill med sjøørreten. Å bygge en ny "lagune" gir ingen garanti for å bevare naturverdiene.

Høringsuttalelse om Storvika

Bra med bilfritt, kritisk til boliger

06.06.2018 | Sist oppdatert: 06.06.2018

Naturvernforbundet støtter stengingen av bilvei inn til Storvika, som beskrevet i planforslaget. Naturvernforbundet er derimot kritisk til en relativt høy blokk som vil endre helheten i området der bygningene i dag i mindre grad «stikker seg ut» i det som i stor grad er et naturområde.

Naturgledetur

Bevervandring er utsatt

29.05.2018 | Sist oppdatert: 29.05.2018

Bevervandringen i Meråker, som var planlagt 10. juni, er av praktiske grunner utsatt til senere i sommer. Ny dato kommer!

Innlegg i Bladet

Nå har vi rydda stranda…

29.05.2018 | Sist oppdatert: 29.05.2018

Strandryddedagen har igjen gjort Stjørdal renere og fjernet store mengder plast og annet søppel fra naturen. Naturvernforbundet har ti strakstiltak for å redusere den stadige plastforsøplingen.

NatuvernforbundetRyddedag5mai18a
Strandryddedagen strekker seg

Ryddet Stokkbekken for søppel

05.05.2018 | Sist oppdatert: 05.05.2018

To proppfulle tilhengere med alskens søppel ble fangsten da Naturvernforbundet i Stjørdal og Meråker ryddet langs Stokkbekken.

Viser fra 57 til 64 av totalt 77 artikler