Du er her:

Naturvernforbundet i Stjørdal og Meråker

Lokallaget i Stjørdal og Meråker jobber med et bredt spekter av miljøvernsaker i regionen.

Stjørdal og Meråker står foran store miljøutfordringer i årene som kommer. Dette gjelder både arealpress knyttet til sentrumsutvikling og samferdsel sentralt i Stjørdal, men også kraftutbygginger lenger opp i dalen. 

En sentral sak for laget er å ta vare på Langøra som et naturområde og det gamle elveleiet ved utløpet av Stjørdalselva. En annen sak er å sikre at den såkalte kyststien som planlegges tar hensyn til naturverdiene i strandsonen,  og ikke minst er skånsom rundt verneområdene på Vikanlandet. En tredje sak er å begrense omfang og skadevirkninger av snøskuterløyper i Meråker. Naturvernforbundet deltar aktivt på den store strandryddedagen og arbeider mot marin forsøpling. Lokallaget arrangerer også naturgledeturer i samarbeid med fylkeslaget. 

Artikkelen ble sist oppdatert: 17.03.2019

Nyheter

Ferskvannspatruljen-2019-KAA-StjNytt
Ferskvannspatruljen i Stjørdal

Skal rydde vann og vassdrag

30.06.2019 | Sist oppdatert: 30.06.2019

Ingrid Skjei fra Elvran og Siri Hammer Gjevik fra Skatval er ansatt i sommerens Ferskvannspatrulje. 1. juli setter de i gang og skal rydde vann og vassdrag gjennom hele juli.

Innlegg i Bladet

Tar lokalpolitikerne sitt eget vedtak om miljøkrise på alvor?

Spørsmålet er hvordan Stjørdal kommune følger opp dette når det skal omsettes til handling. I denne saken har kommunestyret lagt lista svært høyt, og det er klart at eventuelle framtidige vedtak som er negative for klima eller naturmangfold, kan bli lagt merke til i den grad at vedtaket om miljøkrise blir stående igjen som «tomme ord».

Sommerjobb i friluft

Vil du jobbe i Ferskvannspatruljen?

21.05.2019 | Sist oppdatert: 23.05.2019

Her har du muligheten til å rydde langs vann og vassdrag i Stjørdal! Det gir en renere natur, fine naturopplevelser og inntekt.

Årsmøte2019A

Årsmøte med humler og insekter

14.03.2019 | Sist oppdatert: 17.03.2019

Spennende innledning om humla og pollinerende insekter ved Tor Bollingmo åpnet årsmøtet 12. mars. Ellen Andersson ble valgt til ny leder.

Artikkel i Bladet

Stor medlemsvekst

03.02.2019 | Sist oppdatert: 03.02.2019

Naturvernforbundet i Stjørdal og Meråker kan se tilbake på nok et år med god medlemsvekst.

Innlegg i Bladet

Tre miljønøtter for 2019

09.01.2019 | Sist oppdatert: 09.01.2019

Stjørdals sentrumsplan, Meråkers regulering av snøskuterkjøring og kommunenes tiltak mot plastforurensning er tre særlig viktige miljøsaker i året vi står foran.

Bladet 6. januar

– Dette er politisk feighet

06.01.2019 | Sist oppdatert: 06.01.2019

Naturvernforbundet, Norsk Ornitologisk Forening, Stjørdal Jeger- og fiskerforening og Elveeierlaget er kritiske til at flertallet i formannskapet i Stjørdal «stiller seg positiv til en statlig regulering» av Langøra og det gamle elveleiet like sør for flystripa på Værnes.

Viser fra 9 til 16 av totalt 48 artikler