Du er her:

Naturvernforbundet i Stjørdal og Meråker

Lokallaget i Stjørdal og Meråker jobber med et bredt spekter av miljøvernsaker i regionen.

Stjørdal og Meråker står foran store miljøutfordringer i årene som kommer. Dette gjelder både arealpress knyttet til sentrumsutvikling og samferdsel sentralt i Stjørdal, men også kraftutbygginger lenger opp i dalen. 

En sentral sak for laget er å ta vare på Langøra som et naturområde og det gamle elveleiet ved utløpet av Stjørdalselva. En annen sak er å sikre at den såkalte kyststien som planlegges tar hensyn til naturverdiene i strandsonen,  og ikke minst er skånsom rundt verneområdene på Vikanlandet. En tredje sak er å begrense omfang og skadevirkninger av snøskuterløyper i Meråker. Naturvernforbundet deltar aktivt på den store strandryddedagen og arbeider mot marin forsøpling. Lokallaget arrangerer også naturgledeturer i samarbeid med fylkeslaget. 

Artikkelen ble sist oppdatert: 17.03.2019

Nyheter

Dalførepatruljen2019
Tiltak mot marin forsøpling

Dalførepatruljen 2022

13.04.2022 | Sist oppdatert: 24.04.2022

Nå kan du søke på sommerjobb i årets Dalførepatrulje.

Avisinnlegg

Nye Veiers vandalisme i Stjørdalselvas utløp kan og må begrenses

04.04.2022 | Sist oppdatert: 04.04.2022

En rapport fra NTNU bekrefter at E6-utbyggingen ødelegger brakkvannsområder som er viktige, særlig for sjøørreten. Det opplagte kravet må være at utfyllingene i utløpet av det nasjonale laksevassdraget Stjørdalselva begrenses så mye som mulig.

Klesbyttedagen
Klesbyttedag og fuglekasseverksted

– Et godt alternativ til shopping

28.03.2022 | Sist oppdatert: 07.04.2022

Naturvernforbundet var med og arrangerte Klesbyttedagen på museet lørdag 26. mars, og sto også for et fuglekasseverksted støttet av Oppdrag Fuglekasse.

StyreÅrsmøte2022
Etter årsmøte 2022

Nye oppgaver for nytt styre

09.03.2022 | Sist oppdatert: 09.03.2022

Et vellykket årsmøte med fin innledning om rovdyr. Her er referat fra møtet og den nye arbeidsplanen.

Høringsuttalelse i Stjørdal

Kommunedelplan for naturmangfold

21.11.2021 | Sist oppdatert: 21.11.2021

For å oppnå vedtatte miljømål må kommunen ha en bærekraftig forvaltning av natur og naturmangfold samt bevare uberørt natur, store sammenhengende naturområder og økologiske korridorer.

Årsmøte avholdt

Offensiv arbeidsplan

10.11.2021 | Sist oppdatert: 03.12.2021

Lokallaget har valgt nytt styre og vedtatt arbeidsplan på årsmøtet.

Viser fra 9 til 16 av totalt 77 artikler