Årsmøte

Tid: 26.10.2021 kl. 19:00-20:30

Sted: DABA Café, Søndregata 4, Stjørdal sentrum

Vi inviterer til årsmøte i Naturvernforbundet i Størdal og Meråker.

Behandling av alminnelige årsmøtesaker.


Konstituering
Godkjenning av innkalling
Valg av møteleder og referent

Saker til behandling

1) Årsmelding fra styret

Årsmelding for 2019 og 2020 (pdf)

2) Regnskap og budsjett

3) Arbeidsplan

Styrets forslag til arbeidsplan (pdf) 

4) Behandling av evt. forslag til uttalelser

5) Valg av nytt styre 

Valgkomiteens innstilling (pdf)

6) Eventuelt andre innkomne forslag
 

Forslag bes sendt styret innen 19/10 på epost: stjordal@naturvernforbundet.no