Du er her:

Flaggermussafari med kveldsmat på Mæle gård

Tid: 19.08.2022 kl. 20:00-22:30

Sted: Mæle gård, Reealeen 169, Stjørdal

Vi starter med enkel kveldsmat og får et foredrag om flaggermus. Når skumringen kommer vil vi se og lytte etter flaggermusene som har tilhold på gården.

Mæle gård har lang tradisjon, har vært historisk viktig i flere perioder og har  fått både byggeskikkpris og miljøpris. Hagen på gården er registrert hos Riksantikvaren som kulturminne, og vi er glade for å få komme på besøk. 

Vi starter med enkel kveldsmat fra lokale produsenter og får et foredrag om flaggermus av ornitolog og flaggermusekspert, Per Inge Værnesbranden. Det finnes flere flaggermusarter i Norge og noen av disse er truet. Værnesbranden skal lære oss det vi trenger å vite. Når skumringen kommer vil vi gå ut og se og lytte etter flaggermus. For å høre dem bruker vi detektorer som gjør at de høyfrekvente lydene de lager blir hørbare for oss mennesker. Vi skal artsbestemme de fleste flaggermusartene ut fra lydene.

Alle er velkomne, men det er begrenset antall plasser, så ikke nøl med påmeldingene. Arrangementet er selvfølgelig gratis og passer for alle som ikke må legge seg før kl 23'.

For påmelding: 
Send e-post til: stjordal@naturvernforbundet.no. Du kan selvfølgelig melde på både deg selv og eventuelle venner, barn osv. Skriv navn på de som deltar, så er det enklere for oss å få oversikt. Opplys gjerne om telefonnummer i tilfelle vi blir nødt til å gi noen beskjed i siste øyeblikk.