Du er her:

Salamandersafari

Tid: 05.06.2022 kl. 13:00-16:00

Sted: Coop Prix, Hell

Storsalamanderen er en truet art som Stjørdal har påtatt seg et spesielt ansvar for å verne. Forekomstene i Stjørdal ligger helt i ytterkant av storsalamanderens utbredelse på verdensbasis. I Trøndelag har den tilhold i fisketomme myrdammer og tjern med god vannkvalitet og gunstige leveområder, med overvintringsmuligheter, på land rundt dammen.

Med oss har vi Jon Kristian Skei som vil lære oss om storsalamanderen og vise fram noen individer av disse fine dyrene som kan miste sine hjem.

Ta med mat og drikke!

Oppmøte Coop Prix, Hell kl. 13.00