Du er her:

Styresammensetning 2019

Verv

Navn

E-post

 

Telefon

Leder Ellen Andersson ellen.andersson@plu.ntnu.no   90024937

Styremedlem

Morten Harper

morten@harper.as

 

92428804

Styremedlem

Alette Sandvik

fjellykke@gmail.com

 

90603950

Styremedlem

Arne Moksnes

Arne.moksnes@bio.ntnu.no

 

92226703

Styremedlem Sonja Kristine Danielsen sonjakrihke@yahoo.no  
90014108
 

Styremedlem

Kai Kristiansen

kai.kristiansen@outlook.com

 

48282587

 

 

 

 

Artikkelen ble sist oppdatert: 14.03.2019