Du er her:

  • Trøndelag
  • Stor seier for reindrifta og naturen i Namdal
Mot kraftutbygging

Fra venstre: Ellen Andersson (Nestleder, Naturvernforbundet i Nord-Trøndelag), Mads Kappfjell (reineier i Vestre Namdal og medlem i fylkesstyret i Naturvernforbundet i Nord-Trøndelag), Ann Gregersen (leder Naturvernforbundet i Namdalen), Marius Nilsen (sekretær Forum for Natur- og friluftsliv, Nord-Trøndelag), Hallgeir Frøseth Opdal (Regionssekretær Naturvernforbundet i Nord-Trøndelag) og Per Flatberg (Vassdragsvernrådet, Naturvernforbundet). Bildet ble tatt under mobiliseringsmøtet mot vannkraftplanene på Brekkvasselv sommeren 2016.

Stor seier for reindrifta og naturen i Namdal

NVEs avslag på utbygging av småkraftverk i Indre Namdal innebærer enda en seier for alliansen mellom både reindrifta og naturvernere.

Småkraftpakken ville som helhet innebære uakseptable inngrep i et allerede presset område og vil ha negative konsekvenser for reindrift, inngrepsfri natur, småblank og andre rødlistede arter. Derfor allierte den sørsamiske reindrifta og Naturvernforbundet seg for å stoppe planene. 

Ny seier for reindrifta
-Vi er kjempefornøyde og dette viser at samarbeidet mellom Naturvernforbundet og reindrifta bærer frukter, sier Mads Kappfjell, styremedlem i Naturvernforbundet i Nord-Trøndelag og reindriftsutøver i Vestre Namdal. I fjor seiret den samme alliansen da man vant mot Fred Olsens planer om å etablere et vindkraftanlegg i reinkalvingslandet Kalvvatnan i Bindal. -Dette samarbeidet kommer til å bli enda viktigere i framtida, både når det gjelder kraftutbygginger, men også andre arealsaker slik som gruvedrift og hyttebygging, sier Kappfjell.  

Opprustning og energieffektivisering i stedet for ytterligere utbygging.
-Dette er svært gledelig ettersom Indre Namdal har ofret nok natur til kraftutbygging, sier nestleder i Naturvernforbundet Ellen Anderson og peker på at de store kraftverkene i Namsenvassdraget produserer 1824 GWh alene. 

Naturvernforbundet mener man heller bør satse på energieffektivisering og desentraliserte energiformer som solkraft, slik man har gjort ved Overhalla Barne- og Ungdomsskole. Forøvrig foreligger det planer om opprusting og fornying av Nedre Fiskumfoss kraftverk som vil gi en økning i produksjonen på 111 GWh. -Dette er noe vi i Naturvernforbundet ser på som en mye mer hensiktsmessig løsning, sier Andersson.

Kontakt
Ellen Andersson, nestleder i Naturvernforbundet i Nord-Trøndelag Tlf: 90024937

Mads Kappfjell, varamedlem i fylkesstyret i Naturvernforbundet i Nord-Trøndelag og reineier i Vestre Namdal reinbeitedistrikt Tlf: 97063906

 

Artikkelen ble sist oppdatert: 09.04.2018