Du er her:

Årsmøte Trondheim lokallag

Tid: 11.03.2021 kl. 18:00-20:00

Sted: https://zoom.us/j/99231298360?pwd=ckpQR0hiOHB4U0U1M1d5eDBLclJsdz09

Jernbanedirektoratet v/ Tor Nicolaisen vil orientere og svare på spørsmål om godsterminal på Hegstadmoen fram til ca. kl. 18.30 Digitalt på grunn av korona.

Fra motvindaksjon på Våttakammen

Fra motvindaksjon på Våttakammen.

Faglig program annonseres senere dersom det blir aktuelt. 

Sak 1 Valg av møteleder, referent og protokollsignatur

Sak 2 Godkjenning av innkalling, dagsorden og saker til eventuelt

Sak 3 Årsmelding

Sak 4 Forslag til Aktivitetsplan

Sak 5 Regnskap og budsjett

Sak 6 Valg

Sak 7 Eventuelt